Nasza strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usługi zgodnie Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.

Wojewódzki Ośrodek Terapii
Uzależnienia i Współuzależnienia
w Krakowie
Szpital Kliniczny im. dr. Józefa Babińskiego SP ZOZ
ul. Babińskiego 29, 30-393 Kraków

1. Diagnozowanie problemów alkoholowych i kierowanie do odpowiednich form terapii

Diagnoza przeprowadzana jest przez terapeutę i lekarza psychiatrę. Celem konsultacji jest przyjęcie pacjenta do terapii ambulatoryjnej  bądź skierowanie do innej formy leczenia odwykowego (oddział stacjonarny) lub specjalistycznego.
 

2. Poradnictwo i psychoterapia dla osób:
  • pijących w sposób szkodliwy bądź ryzykowny,
  • uzależnionych od alkoholu,
  • uzależnionych od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych

Podstawowa terapia uzależnienia od alkoholu trwa od 9 do 12 miesięcy. Obejmuje:

  • spotkania indywidualne z terapeutą,
  • udział w grupie terapeutycznej,
  • konsultacje lekarza psychiatry

Po programie podstawowym pacjent może uczestniczyć w dalszym programie terapeutycznym, obejmującym działania związane z dalszą stabilizacją abstynencji i zapobieganiem nawrotom w uzależnieniu.

 

Oferujemy również psychoterapię związaną z współwystępującymi problemami psychicznymi związanymi z uzależnieniem lub współuzależnieniem (psychoterapia indywidualna, grupowa, zajęcia treningowe,  konsultacje lekarza psychiatry).

Program ten trwa około 12 miesięcy.

 

3. Poradnictwo i psychoterapia dla członków rodzin osób uzależnionych

Poradnictwo i terapia dla członków rodziny obejmuje:

  • spotkania indywidualne z terapeutą,
  • konsultacje lekarza psychiatry
  • sesje terapeutyczne z udziałem wszystkich członków rodziny, które umożliwiają odnalezienie zdrowych sposobów radzenia sobie ze zmianami następującymi w rodzinie w trakcie zdrowienia.

 

4. Poradnictwo i psychoterapia dla osób z syndromem DDA

Poradnictwo i terapia prowadzona jest w formie psychoterapii indywidualnej i konsultacji lekarza psychiatry.