Nasza strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usługi zgodnie Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.

Wojewódzki Ośrodek Terapii
Uzależnienia i Współuzależnienia
w Krakowie
Szpital Kliniczny im. dr. Józefa Babińskiego SP ZOZ
ul. Babińskiego 29, 30-393 Kraków


ODDZIAŁ

TERAPEUTYCZNY

dla skazanych uzależnionych od alkoholu

 

 

ZAKŁAD KARNY 

32-720 NOWY WIŚNICZ

tel. (14) 662-06-50

e-mail: dter_nowy_wisnicz@sw.gov.pl 

strona internetowa

 

 

Prezentacja Oddziału Terapeutycznego dla skazanych uzależnionych od alkoholu w Zakładzie Karnym w Nowym Wiśniczu:   

 

            Oddział Terapeutyczny dla skazanych uzależnionych od alkoholu w Zakładzie Karnym w Nowym Wiśniczu istnieje od początku 1997 roku. Odbiorcami oferty terapeutycznej są skazani recydywiści penitencjarni odbywający karę pozbawienia wolności. Pojemność oddziału wynosi 34 miejsca. Rocznie przyjmowanych do oddziału jest około 150 pacjentów. Program oddziału został opracowany na nowo w 2017 roku. Aktualnie jest to program nowoczesny, dopasowany do zmieniającej się populacji pacjentów. Tworzony był zgodnie z obowiązującym rozumieniem uzależnienia z wykorzystaniem współcześnie stosowanych metod terapeutycznych. Opiera się głównie na koncepcjach: transteoretycznym modelu zmiany autorstwa Jamesa Prochaski, Johna Norcrossa i Carlo DiClemente oraz integracyjnej terapii uzależnienia autorstwa J. Mellibrudy.

 

            Okres terapii w oddziele wynosi 3 miesiące. Czas leczenia może zostać wydłużony lub skrócony maksymalnie o 1/3 czasu trwania programu. Decyzję o tym podejmuje zespół w uzasadnionych względami terapeutycznymi szczególnych przypadkach. Oddziaływania odbywają się dwutorowo: poprzez terapię indywidualną – sesje terapeutyczne minimum raz w tygodniu i terapię grupową – sesje grupowe pięć dni w tygodniu. Pacjenci pracują  w grupach zamkniętych liczących maksymalnie 12 osób. Przez cały okres pobytu w terapii, pacjencji mają możliwość uczestniczenia w 10 panelach programowych, składających się na pełen podstawowy cykl terapii uzależnienia. Początkowo adresaci programu pracują nad własną integracją oraz rozpoznaniem i rozwijaniem obecnie towarzyszącej im motywacji do leczenia. Odbywa się to w blokach: "Grupa" i "Motywacja i zmiana". Następnie klienci mają możliwość przyglądania się własnej sytuacji życiowej, poznania schematów swojego myślenia o dotychczasowym życiu. Ma to miejsce w panelach: "Recydywiści" i "Wzory picia". Po trzech tygodniach wspólnej pracy pacjenci zaczynają trudny i niezwykle ważny etap autodiagnozy i poznania własnego problemu alkoholowego. Rozpoczyna się praca nad rozbrajaniem psychologicznych mechanizmów uzależnienia. Odbywa się to w panelach: "Uzależnienie", "Emocje i przekonania". Projektując program, zespół terapeutyczny doszedł do wniosku, że dopiero po tym etapie klienci, z którymi pracujemy, są gotowi do przejścia w następny etap programu, mianowicie głębszą analizę destrukcji w swoim życiu spowodowanej uzależnieniem i funkcjonowaniem przed okresem izolacji więziennej. Ta praca odbywa się w blokach: "Destrukcja" i "Rodzina". Ostatnie trzy tygodnie pracy w oddziale terapeutycznym, klienci poświęcają na zdobycie podstawowej wiedzy dotyczącej zapobiegania nawrotowi używania substancji psychoaktywnych oraz przygotowania się do dalszego funkcjonowania po opuszczeniu oddziału terapeutycznego. Dwa ostatnie panele programowe to:  "Nawroty"  i "Pożegnanie". 

 

            Ważne miejsce w oferowanych oddziaływaniach pacjentom Oddziału Terapeutycznego w Zakładzie Karnym w Nowym Wiśniczu zajmuje współpraca z ruchem samopomocowym Anonimowych Alkoholików. Poprzez regularne, odbywające się trzy razy w miesiącu mitingi AA, pacjenci mają możliwość poznać doświadczenie osób trzeźwiejących i ich różnorodną drogę do zmiany. Jest to możliwe dzięki zaangażowaniu członków wspólnoty AA z Krakowa, Bochni, Brzeska i Nowego Sącza.

 

            Kadra Oddziału Terapeutycznego dla skazanych uzależnionych od alkoholu w Zakładzie Karnym w Nowym Wiśniczu to grono wyspecjalizowanych osób. Są to osoby legitymujące się certyfikatami specjalisty psychoterapii uzależnień Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych: 2 osoby i Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii: 1 osoba. Pozostałe osoby są na zaawansowanym etapie uzyskiwania kwalifikacji zawodowych. Zespół dba o podnoszenie swoich umiejętności biorąc udział w profesjonalnych szkoleniach i konferencjach. Kadra zespołu systematycznie od roku 2014 pozostaje we współpracy z Certyfikowanym Superwizorem Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Superwizje odbywają się minimum raz na kwartał.

 

            Od 2015 roku w Oddziale Terapeutycznym w Zakładzie Karnym w Nowym Wiśniczu jak we wszystkich innych więziennych oddziałach terapii uzależnień, dokonywane są pomiary efektywności prowadzonej psychoterapii. Dotychczasowe wyniki badań ewaluacyjnych wskazują na skuteczność proponowanych oddziaływań. Zaobserwowano wrost świadomości problemu w badanej populacji oraz wzrost  podejmowania działań dotyczących zmiany. Badania prowadzone są na podstawie wystandaryzowanych metod dobranych a także opracowanych przez pracowników Biura Penitencjarnego Służby Więziennej współpracujących z ośrodkami naukowymi w kraju. Program oddziału może być modyfikowany przez zespół terapeutyczny w oparciu o wyniki przeprowadzonej ewaluacji, w kierunku optymalizacji oddziaływań terapeutycznych i zwiększenia ich efektywności. Ostatecznym celem takich działań jest opracowanie najbardziej skutecznego sposobu oddziaływań wobec osób u których problem alkoholowy skutkuje kolejnymi pobytami w izolacji penitencjarnej.

 

 

Opracował mjr Julian Toczek

Kierownik Oddziału Terapeutycznego

dla skazanych uzależnionych od alkoholu

w Zakładzie Karnym w Nowym Wiśniczu