Nasza strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usługi zgodnie Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.

Wojewódzki Ośrodek Terapii
Uzależnienia i Współuzależnienia
w Krakowie
Szpital Specjalistyczny im. dr. Józefa Babińskiego SP ZOZ
ul. Babińskiego 29, 30-393 Kraków

Wniosek o przeprowadzenie superwizji powinien zawierać:

1. Kartę zgłoszenia do udziału w superwizji -
do pobrania
2. Oświadczenie o ilości godzin superwizji finansowanych z innych źródeł -
do pobrania
3. Opis realizowanego w placówce programu terapii (w wersji papierowej i elektronicznej - mailem na adres wotuw@babinski.pl), sposób opisu podano poniżej.
4. Informację o ilości pacjentów uczestniczących aktualnie w programie terapii.


Opis realizowanego programu terapii  (dla pacjentów uzależnionych i współuzależnionych) powinien zawierać:

1. Opis etapu wstępnego do czasu wejścia pacjenta do programu terapii oraz kryteria przyjmowania pacjenta do programu.

2. Opis programu podstawowego z podaniem:
a/ średniego czasu trwania całego etapu,
b/ częstotliwości  terapii indywidualnej na 1 pacjenta,
c/ rodzaju grup,  oraz ich częstotliwości na 1 pacjenta,
d/ przyjmowanych w placówce wskaźników ukończenia przez pacjenta tego etapu terapii.

3. Opis programu zaawansowanego (pogłębionego), jeśli jest prowadzony, podobnie jak programu podstawowego.

 

 

 

Ilość finansowanych godzin superwizji  przyznana zostanie w oparciu o następujące kryteria:
1. Terminowe dostarczenie wymaganych dokumentów – termin nadsyłania zgłoszeń do 17.02.2017r.
2. Jakość przedstawionego programu terapii.
3. Kwalifikacje zawodowe pracowników merytorycznych.
4. Faktyczna liczba uczestników.
5. Ilość pracowników deklarujących udział w superwizjach.
6. Wysokości dotacji otrzymanej z Urzędu Marszałkowskiego.


Superwizje finansowane będą z dotacji Urzędu Marszałkowskiego, pozyskanej na ten cel przez WOTUW. Placówka zobowiązana jest do zapewnienia miejsca do przeprowadzenia zajęć (sala do superwizji na koszt własny).

Superwizje, o których mowa nie stanowią etapu  szkoleniowego w procesie uzyskiwania certyfikatu.


Termin nadsyłania zgłoszeń – 17.02.2017r.