Nasza strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usługi zgodnie Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.

Wojewódzki Ośrodek Terapii
Uzależnienia i Współuzależnienia
w Krakowie
Szpital Kliniczny im. dr. Józefa Babińskiego SP ZOZ
ul. Babińskiego 29, 30-393 Kraków

 Nowinki
Ośrodek Interwencji i Terapii Uzależnień Behawioralnych 2022

24.03.2022 12:29@admin2 [ ]

 

STOWARZYSZENIE POWOLI W RAMACH PROJEKTU „OŚRODEK INTERWENCJI I TERAPII UZALEŻNIEŃ BEHAWIORALNYCH 2022” ZAPRASZA DO WSPÓŁPRACY W ZAKRESIE ORGANIZOWANIA ŚWIADCZEŃ TERAPEUTYCZNYCH ORAZ PORADNICTWA PRAWNEGO I DORADZTWA FINANSOWEGO OSOBOM UZALEŻNIONYM BEHAWIORALNIE ORAZ ICH BLISKIM

 

   Projekt „Ośrodek interwencji i terapii uzależnień behawioralnych 2022" adresowany jest do osób uzależnionych od czynności, ich partnerów życiowych lub rodziców oraz  do pozostałych członków rodziny. Takie ukierunkowanie oddziaływań terapeutycznych wiąże się ze świadomością faktu, iż uzależnienie wpływa destrukcyjnie nie tylko na dotkniętą nim osobę, lecz także na poszczególnych członków jej rodziny z osobna, jak i na członków rodziny jako system osób wzajemnie ze sobą powiązanych, a zmiany w systemie rodzinnym wpływać mogą zwrotnie na nałogowe zachowania, nasilając je lub ograniczając. Stworzenie terapeutycznej przestrzeni dla zaistnienia i wzmacniania takiego rodzaju tendencji w rodzinie, które wiązać się będą z wzajemnym wsparciem, gotowością do radzenia sobie z pojawiającymi się kryzysami oraz pracą na rzecz jej większej integracji już w początkowym etapie terapii osoby uzależnionej czy współuzależnionej wydaje się zatem słuszną inicjatywą. Tego rodzaju tendencje stanowić mogą sprzyjający kontekst dla wysiłków terapeutycznych, podejmowanych przez każdego z jej członków z osobna.

   W oparciu o te założenia, w ramach projektu, postanowiono stworzyć ofertę terapeutyczną zarówno dla osób uzależnionych od gier hazardowych, od różnego rodzaju zawartości Internetu (gry, portale społecznościowe, pornografia), zakupów oraz innych czynności, dla partnerów osób uzależnionych, jak również dla wszystkich członków rodziny jednocześnie, w postaci sesji rodzinnych.

   Osoby uzależnione, uwzględniane w projekcie, to zarówno osoby, które dotychczas nie podjęły pracy terapeutycznej i ewentualnie rozważają taką możliwość, jak i osoby uprzednio uczęszczające na terapię, po przebytym nawrocie bądź zainteresowane podtrzymaniem efektów uzyskanych w trakcie przebytego leczenia, w tym pracą nad zapobieganiem nawrotom, której dotychczas nie podjęły. Zamierzonym celem takiego doboru osób jest wsparcie istniejących w regionie placówek mających w ofercie oddziaływania dla osób dotkniętych uzależnieniem behawioralnym, jako że — w przypadku osób zgłaszających się po raz pierwszy — praca dotyczyć będzie wydobywania i rozwijania motywacji do rozpoczęcia bardziej kompleksowej terapii wraz z informowaniem o dostępnych ofertach terapeutycznych w regionie, w przypadku osób po odbytym już leczeniu podstawowym natomiast wiązać się będzie z konsolidowaniem osiągniętych już efektów oraz rozwijaniem umiejętności zapobiegania nawrotom.

   Podstawowe cele oddziaływań w przypadku osób zgłaszających się po raz pierwszy, to zmotywowanie ich do zmiany w zakresie nałogowych zachowań i podęcia leczenia, a w przypadku osób, które nie będą w stanie rozpocząć terapii w poradniach leczenia uzależnień od razu, z racji odległych terminów, umożliwienie im wejścia w podstawowy, krótki program terapeutyczny, oferowany w ramach projektu. U osób uzależnionych od hazardu, zasadniczy cel w zakresie nałogowych zachowań, to osiągnięcie stałej abstynencji od grania, w przypadku osób o innym uzależnieniu behawioralnym celem będzie zmiana schematu używania czynności w kierunku mniejszej szkodliwości i większego bezpieczeństwa, z zasadniczym wyłączeniem tych czynności z obszaru regulacji emocji i przywróceniem ich im samym i właściwym im funkcjom.

   Jeśli chodzi o osoby współuzależnione, podstawowym celem oddziaływań, będzie zaprzestanie kontrolowania zachowań uzależnionego partnera i przyjmowania odpowiedzialności za jego nałogowe zachowania i ich konsekwencje oraz  większa troska o zaspokajanie własnych potrzeb.

   Istotne cele projektu skupiają się ponadto wokół rozwiązania sytuacji kryzysowych związanych z uzależnieniami od czynności, jakich mogą doświadczać osoby uzależnione oraz ich bliscy. Dotyczy przede wszystkim kryzysów rodzinnych lub kryzysów w innego rodzaju relacjach oraz problemów egzystencjalnych, w tym prawnych, związanych z zadłużeniem, które na ogół dotykają osoby uzależnione od gier hazardowych i ich bliskich, a nierzadko także osoby uzależnione od zakupów.

   Do realizacji postulowanych celów terapeutycznych zaplanowane są spotkania indywidualne i grupowe oraz spotkania z doradcą finansowym i prawnikiem. Spotkania indywidualne dla osób uzależnionych od czynności, to sesje wsparcia procesu adaptacji oraz sesje interwencji kryzysowej.  Spotkania grupowe, to składająca się z dziesięciu dwugodzinnych sesji Grupa informacyjno-edukacyjna, adresowana do osób rozpoczynających terapię oraz Grupa zapobiegania nawrotom, o tej samej długości trwania, adresowana do osób, które ukończyły już podstawowy program terapii. W przypadku osób bliskich osobom uzależnionym, na ofertę spotkań indywidualnych składają się także sesje wsparcia procesu adaptacji oraz sesje interwencji kryzysowej. Spotkania grupowe w tym przypadku to dwie krótkie, składające się z czterech dwugodzinnych sesji Grupy informacyjno-edukacyjne. Ponadto, dla wszystkich członków systemu rodzinnego osoby uzależnionej od czynności, włącznie z nią samą, oferowane są godzinne sesje poradnictwa rodzinnego.

   Świadczenia terapeutyczne realizowane są przez psychologów, certyfikowanych specjalistów psychoterapii uzależnień, w gabinetach terapeutycznych przy ul. Św. Jana 5/4b w Krakowie, również w soboty i niedziele.  

   Osoby zainteresowane prosimy o kontakt telefoniczny z numerem +48 692 418 127 lub  mailowy, pisząc na adres stowarzyszenia: spowoli@gmail.com.

 

 

  

 

                                                       Dofinansowano ze środków budżetu państwa

 

Zadanie Narodowego Programu Zdrowia nr 2.4.3.: Rehabilitacja, ograniczanie szkód zdrowotnych reintegracja społeczna realizowane w szczególności przez zapewnienie dostępu do oddziaływań pomocowych dla problemowych i patologicznych hazardzistów, osób z innymi uzależnieniami behawioralnymi oraz ich bliskich.

Nazwa zadania: Ośrodek interwencji i terapii uzależnień behawioralnych 2022

Dofinansowanie: 62400 zł

Całkowita wartość: 71163,50 zł

 

„Projekt jest dofinansowany ze środków Funduszu Rozwiazywania Problemów Hazardowych będących w dyspozycji Ministra Zdrowia w ramach konkursu przeprowadzonego przez Krajowe Biuro do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii.”

 

 

    KRAJOWE CENTRUM PRZECIWDZIAŁANIA UZALEŻNIENIOM

 

 

 


[ Czytaj więcej... | Komentarze: 0 ]


Krakowskie Stowarzyszenie Terapeutów Uzależnień uruchamia w ramach projektu

27.09.2021 21:37@admin2 [ ]

 

Szanowni Państwo,
Krakowskie Stowarzyszenie Terapeutów Uzależnień uruchamia w ramach projektu "Wzmacnianie więzi - przeciwdziałanie uzależnieniu" realizowanego przy wsparciu finansowym Urzędu Miasta Krakowa

 

Punkt Konsultacyjny dla rodziców i dzieci w wieku 12-18 lat. Punkt skierowany jest do rodziców, których dzieci zagrożone są zachowaniami ryzykownymi w obszarze używania alkoholu i innych substancji psychoaktywnych  oraz do dzieci, które przejawiają w/w zachowania. Działania w ramach projektu skierowane są do mieszkańców Krakowa.

 

Rejestracja do Punktu możliwa jest od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 - 14.30 telefonicznie: 790 464 848. Można także zarejestrować się wysyłając mail: punkt@kstu.pl
Zapraszamy do kontaktu.

 

Więcej informacji:


[ Czytaj więcej... | Komentarze: 0 ]


Punkt Konultacyjny

28.05.2021 10:26@admin2 [ ]

PUNKT KONSULTACYJNY

Wielicka 73, Kraków

(wejście od strony placu zabaw, niebieskie drzwi)

bezpłatne konsultacje:

  • dla rodziców zaniepokojonych podejmowaniem przez ich dzieci ryzykownych zachowań związanych z używaniem alkoholu i innych substancji psychoaktywnych;
  • oraz dzieci i młodzieży w wieku 12-18 lat z ww. problematyką.

czynny w godzinach:

poniedziałki                16.00-20.00

piątki                           16.00-20.00

 

Konsultacje (do 12 spotkań) prowadzi specjalista psychoterapii uzależnień.

 

W związku z aktualną sytuacją epidemiczną konsultacje odbywają się w kontakcie bezpośrednim, ale jest możliwość konsultacji w formule zdalnej (telefonicznie albo przez skypa).

 

Rejestracja od poniedziałku do piątku 8:00 – 14:30

telefoniczna lub mailowa

tel. 790 464 848 

 punkt@kstu.pl

 

Punkt Konsultacyjny jest prowadzony przez Krakowskie Stowarzyszenie Terapeutów Uzależnień.

Projekt realizowany przy wsparciu finansowym Urzędu Miasta Krakowa.


[ Czytaj więcej... | Komentarze: 0 ]


Punkt konsultacyjny - Krakowskie Stowarzyszenie Terapeutów Uzależnień

15.03.2021 13:09@admin2 [ ]


PUNKT KONSULTACYJNY - „Dobra więź - na teraz i po epidemii"
ul. Wójtowska 3/31, Kraków
I piętro, wejście przez aptekę

  • dla rodziców zaniepokojonych podejmowaniem przez ich dzieci ryzykownych zachowań związanych z używaniem alkoholu i innych substancji psychoaktywnych oraz podejmowaniem zachowań nałogowych (Internet, komputer, gry);
  • oraz dzieci i młodzieży w wieku 10-18 lat z ww. problematyką.


[ Czytaj więcej... | Komentarze: 0 ]


Krakowskie Stowarzyszenie Terapeutów Uzależnień - Kontakt na czas epidemii dla osób uzależnionych i ich bliskich

09.04.2020 11:09@admin2 [ ]

 

Poradnictwo i interwencje kryzysowe w KSTU w okresie epidemicznym dla osób z problemem uzależnień i członków ich rodzin

 

Poradnictwo i interwencje kryzysowe to oferta Krakowskiego Stowarzyszenia Terapeutów Uzależnień skierowana do osób z uzależnieniami i ich bliskich (osób z współuzależnionych i z syndromem DDA) które są w kryzysie i potrzebują wsparcia, a ze względu na ograniczenia wynikające z epidemii aktualnie nie mogą być przyjęte do psychoterapii.


[ Czytaj więcej... | Komentarze: 0 ]


PROGRAM CANDIS 2019

17.01.2019 12:56@admin2 [ ]

W okresie styczeń – grudzień 2019 r. w CENTRUM MEDYCZNYM UNIMED  realizowany jest:

 

PROGRAM CANDIS

 

CANDIS jest krótkoterminowym programem terapii dla osób uzależnionych od marihuany lub innych przetworów konopi. Adresowany do osób pow. 16 roku życia, wykorzystuje założenia i metodę dialogu motywującego oraz koncepcje behawioralno – poznawcze. Program obejmuje z reguły 10 sesji, które realizowane są w ciągu 2 do 3 miesięcy i mają charakter indywidualnych rozmów z terapeutą


[ Czytaj więcej... | Komentarze: 0 ]


Punkt konsultacyjny dla osób uzależnionych behawioralnie, ich bliskich i rodzin.

17.01.2019 12:32@admin2 [ ]

W okresie styczeń – grudzień 2019 Polskie Towarzystwo Przeciwdziałania Wykluczeniu Społecznemu realizuje projekt pt. "Punkt konsultacyjny dla osób uzależnionych behawioralnie, ich bliskich i rodzin". Punkt zlokalizowany jest w Krakowie przy ul. Lubelskiej 4/2.


[ Czytaj więcej... | Komentarze: 0 ]


29.04.2018 - Świątniki Górne

19.04.2018 13:45@krokstanek [admin]

29 kwietnia 2018 (niedziela) – Zaproszenie do Parafii w Świątnikach Górnych na niedzielną Mszę Świętą o godz. 15.30, po której odbędzie się spotkanie z Felicjanem, od 30 lat niepijącym alkoholikiem i współtwórcą ruchu AA w Polsce – więcej informacji


[ Czytaj więcej... | Komentarze: 0 ]


Oferta Oddziału Podwójnych Diagnoz - Szpitala Specjalistycznego im. dr. J. Babińskiego w Krakowie

08.03.2018 14:28@krokstanek [admin]

 

Oddział mieści się w budynku 7B Szpitala  i dysponuje 45 miejscami.

Program terapeutyczny oddziału jest przeznaczony dla pacjentów z rozpoznaniem uzależnienia od alkoholu lub innych substancji psychoaktywnych oraz z rozpoznaniem współistniejących zaburzeń psychicznych- z kręgu psychotycznego, nerwicowego lub też zaburzeń osobowości.


[ Czytaj więcej... | Komentarze: 0 ]


Startuje kampania społeczno-edukacyjna nt. profilaktyki uzależnień od substancji psychoaktywnych skierowana do młodzieży i rodziców

18.10.2017 14:53@krokstanek [admin]

 

Startuje kampania społeczno-edukacyjna nt. profilaktyki uzależnień od substancji psychoaktywnych skierowana do młodzieży i rodziców

W dniu 18 października br. w pojazdach komunikacji miejskiej na terenie miasta Krakowa (tj. w autobusach), rozpoczęła się emisja 2 spotów skierowanych do młodzieży i rodziców. Kampania, której  organizatorem jest Województwo Małopolskie potrwa do 31 października.


[ Czytaj więcej... | Komentarze: 0 ]


Punkt konsultacyjny dla osób uzależnionych behawioralnie, ich bliskich i rodzin.

21.07.2017 09:51@krokstanek [admin]

W okresie lipiec – grudzień 2017 Polskie Towarzystwo Przeciwdziałania Wykluczeniu Społecznemu realizuje projekt pt. Punkt konsultacyjny dla osób uzależnionych behawioralnie, ich bliskich i rodzin.


[ Czytaj więcej... | Komentarze: 0 ]


Bezpłatny projekt terapeutyczny dla osób pijących szkodliwie lub uzależnionych od alkoholu

12.07.2017 07:44@krokstanek [admin]


Krakowskie Towarzystwo Medyczne zaprasza do wzięcia udziału w  bezpłatnym projekcie terapeutycznym dla osób pijących szkodliwie lub uzależnionych od alkoholu.


[ Czytaj więcej... | Komentarze: 0 ]


Bezpłatna terapia dzieci i młodzieży nadmiernie korzystających z komputera/internetu.

20.07.2016 08:59@krokstanek [admin]

BEZPŁATNA TERAPIA DZIECI I MŁODZIEŻY NADMIERNIE KORZYSTAJĄCYCH Z KOMPUTERA/INTERNETU.

CM UNIMED UL. MŁODEJ POLSKI 7 W KRAKOWIE


”Lifestyle Training - Program terapii i psychoedukacji skierowany do dzieci i młodzieży nadmierne korzystających z Internetu/komputera, ich bliskich i rodzin realizowany w placówce CM UNIMED sp. z o.o. przy ul. Młodej Polski 7 w Krakowie”.

Więcej informcaji w dokumencie -

 


[ Czytaj więcej... | Komentarze: 0 ]


Oddział Rehabilitacji dla Uzależnionych od Substancji Psychoaktywnych ze Współistniejącymi Zaburzeniami Psychicznymi

13.01.2016 14:28@krokstanek [admin]

Od 28 grudnia 2015 r. w Szpitalu Specjalistycznym im. dr Józefa Babińskiego w Krakowie działa nowy
Oddział  Rehabilitacji dla Uzależnionych od Substancji Psychoaktywnych ze Współistniejącymi Zaburzeniami Psychicznymi.
Więcej informacji na stronie Szpitala -https://babinski.pl/oddzial-rehabilitacji-dla-uzaleznionych-od-substancji-psychoaktywnych-ze-wspolistniejacymi-zaburzeniami-psychicznymi-oru-3/


[ Czytaj więcej... | Komentarze: 0 ]


Zawieszenie oddziału dziennego

05.08.2015 10:41@ewap [admin]

Informujemy, że od 1 sierpnia 2015 r. dzienny oddział terapii uzależnienia od alkoholu po 12 latach działalności został zamknięty.Osoby zainteresowane dzienną formą leczenia mogą je podjąć w Krakowie w Krakowskim Centrum Terapii Uzależnień lub w Centrum Zdrowia Psychicznego i Terapii Uzależnień "Pro Vita".


[ Czytaj więcej... | Komentarze: 0 ]


Zmiana zasad przyjęć na oddział całodobowy

04.05.2015 11:30@ewap [admin]

W zakładce "Zasady przyjęć na oddział całodobowy" w Menu "Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia" opisano szczegółowo warunki przyjęcia do oddziału. Prosimy o zapoznanie się z nimi przez osoby zainteresowane podjęciem leczenia.


[ Czytaj więcej... | Komentarze: 0 ]


Zapraszamy

02.12.2014 11:46@ewap [admin]

Zapraszamy członków rodzin osób z problemami uzależnień do skorzystania z bezpłatnych porad specjalisty w Poradni WOTUW. Porady odbywają się w uzgodnionym terminie. Zapisy w sekretariacie poradni telefonicznie tel. 12/ 65-24-499, osobiście lub przez osoby trzecie.


[ Czytaj więcej... | Komentarze: 0 ]