Nasza strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usługi zgodnie Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.

Wojewódzki Ośrodek Terapii
Uzależnienia i Współuzależnienia
w Krakowie
Szpital Kliniczny im. dr. Józefa Babińskiego SP ZOZ
ul. Babińskiego 29, 30-393 Kraków

 

 

Rozporządzenia

 

 

 

 1.  

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 4 lutego 2004 r. w sprawie trybu doprowadzania, przyjmowania i zwalniania osób w stanie nietrzeźwości oraz organizacji izb wytrzeźwień i placówek utworzonych lub wskazanych przez jednostkę samorządu terytorialnego

 2.  

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 stycznia 2005r. w sprawie biegłych sądowych

 3.  

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 grudnnia 2007r. w sprawie biegłych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu 

 1.  

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 25 czerwca 2012r. w sprawie organizacji, kwalifikacji personelu, sposobu funkcjonowania i rodzajów podmiotów leczniczych wykonujących świadczenia stacjonarne i całodobowe oraz ambulatoryjne w sprawowaniu opieki nad uzależnionymi od alkoholu oraz sposobu współdziałania w tym zakresie z instytucjami publicznymi i organizacjami społecznymi

 

 

 

 

Uchwały

 

 1. Uchwała Nr XLII/477/2002 Sejmiku Województwa Małopolskiego

  z dnia 25 marca 2002 roku w sprawie utworzenia Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia w Krakowie oraz przekształcenia Szpitala Specjalistycznego im. dr J. Babińskiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Krakowie 

 

 

Ustawy

 


 

 1. USTAWA z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi
 2. Ustawa o ochronie zdrowia psychicznego z dnia 19 sierpnia 1994 r.