Nasza strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usługi zgodnie Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.

Wojewódzki Ośrodek Terapii
Uzależnienia i Współuzależnienia
w Krakowie
Szpital Kliniczny im. dr. Józefa Babińskiego SP ZOZ
ul. Babińskiego 29, 30-393 Kraków

Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia zaprasza na bezpłatne szkolenie

 

pt. „Terapia indywidualna i pomoc psychologiczna dla osób stosujących przemoc”,

 

które odbędzie się odbędzie się w Krakowie, w Hotelu Optima przy ulicy Malborskiej 65

 

w dniach 6 - 9 października 2015 r.   (40 godzin edukacyjnych).

 

Szkolenie poprowadzi Pan Tomasz Majewski - certyfikowany specjalista ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie Stowarzyszenia Niebieska Linia.

 

 

HARMONOGRAM SZKOLENIA

(do pobrania)

 

Podczas szkolenia będą organizowane przerwy kawowe (bezpłatnie). Osoby, które będą chciały skorzystać z wyżywienia oraz noclegu, będą musiały pokryć ww. koszty we własnym zakresie.

 

Czego można dowiedzieć się podczas szkolenia?

- kim jest osoba stosująca przemoc i jak to się dzieje, że dopuszcza się takich zachowań,

- jak ich własna postawa wpływa na pracę z osobami stosującymi przemoc w rodzinie,

- jak pracować nad zmianami w sferze poznawczej, emocjonalnej i behawioralnej w celu zmiany postaw i zachowań związanych z przemocą,

- jak pomagać psychologicznie i terapeutycznie osobom stosującym przemoc w rodzinie (klienci dobrowolni i niedobrowolni, również tym uzależnionym od alkoholu lub innych substancji psychoaktywnych),

- jak nawiązywać kontakt i prowadzić konstruktywną rozmowę psychologiczną z klientem stosującym przemoc (też powiązaną z alkoholem),

- jak prowadzić rozmowę psychologiczną, uruchamiającą mechanizmy motywujące klienta do zmiany, – jak ustalać cele pracy z klientami niedobrowolnymi i dobrowolnymi – wykorzystanie podejścia skoncentrowanego na rozwiązaniach (TSR) oraz modelu NVC (Non-Violent Communication).

 

Kto może wziąć udział w szkoleniu?

Szkolenie jest przeznaczone dla osób pracujących w placówkach leczenia uzależnienia od alkoholu
z terenu naszego województwa i posiadających odpowiednie kwalifikacje:

1.      mają certyfikaty specjalisty psychoterapii uzależnień/instruktora terapii uzależnień, lub

2.      ubiegają się o certyfikat specjalistów psychoterapii uzależnień/ instruktora terapii uzależnień – i mają ukończony co najmniej I etap programu szkolenia, lub

3.      mają certyfikaty psychoterapeutów, lub

4.      ubiegają się o certyfikaty psychoterapeutów.

 

Jak można wziąć udział w szkoleniu?

 

Do dnia 22.09.2015 r. należy przesłać do biura WOTUW formularz zgłoszeniowy.

można to zrobic listownie na adres:

Szpital Specjalistyczny im. dr J. Babińskiego
WOTUW

ul. Babińskiego 29, 30- 393 Kraków

 

lub faxem 12/6524518

 

bądź mailem na adres : wotuw@babinski.pl

 

Formularze przesłane po terminie, nie będą rozpatrywane. O przyjęciu na szkolenie będzie decydowała kolejność zgłoszeń.

 

Serdecznie zapraszamy.

 

Załączniki do pobrania:

Formularz zgłoszeniowy