Nasza strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usługi zgodnie Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.

Wojewódzki Ośrodek Terapii
Uzależnienia i Współuzależnienia
w Krakowie
Szpital Kliniczny im. dr. Józefa Babińskiego SP ZOZ
ul. Babińskiego 29, 30-393 Kraków

Zgodnie z § 3 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 27 grudnia 2007 roku w sprawie biegłych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu (DZ. U. Nr 250, poz. 1883, ze zm.) kandydatów do pełnienia funkcji biegłego w przedmiocie uzależnienia od alkoholu wraz z wymaganą dokumentacją zgłasza:
• kierownik wojewódzkiego ośrodka terapii uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia – w odniesieniu do psychologów oraz specjalistów psychoterapii uzależnień,
• konsultant wojewódzki w dziedzinie psychiatrii  - w odniesieniu do lekarzy psychiatrów.


Wykaz dokumentów dla kandydatów na biegłych sądowych (psychologów i specjalistów psychoterapii uzależnień) w przedmiocie uzależnienia od alkoholu znajduje się na stronie BIP Sądu Okręgowego w Krakowie, w Tarnowie i w Nowym Sączu.
 
http://www.krakow.so.gov.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-359

http://nowy-sacz.so.gov.pl/biegli-sadowi,m,mg,3,24

http://www.tarnow.so.gov.pl/index.php?page=biegli_sadowi


Dokumenty (kserokopie potwierdzone w zależności od wymagań właściwego terytorialnie Sądu Okręgowego, w innej sytuacji wystarczą  potwierdzone za zgodność z oryginałem z pieczątką Zakładu Pracy) z wnioskami:

 

Wniosek do Koordynatora d.s. realizacji zadań pozaleczniczych WOTUW o rekomendację z opisem dotychczasowych doświadczeń w pracy z pacjentem uzależnionym od alkoholu lub pijącymi szkodliwie,
• Wniosek skierowany do właściwego terytorialnie Prezesa Sądu Okręgowego o ustanowienie biegłym sądowym (należy określić dziedzinę, z której kandydat na biegłego wnosi o ustanowienie)
,

 

należy złożyć na adres:

Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień i Współuzależnienia
Szpital Specjalistyczny im. dr J. Babińskiego SP ZOZ
ul. Babińskiego 29
30-393 Kraków

 

Uwaga!

§ 12 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 stycznia 2005 r. w sprawie biegłych sądowych. (DZ. U. z dnia 26 stycznia 2005r.) biegłym może być ustanowiona osoba, która:

1. posiada obywatelstwo polskie,
2. ukończyła 25 lat życia,
3. posiada praktyczne i teoretyczne wiadomości specjalne w danej gałęzi nauki, techniki, sztuki, rzemiosła, a także innej umiejętności, dla której ma być ustanowiona,
4. daje rękojmię należytego wykonywania obowiązków biegłego,
5. wyrazi zgodę na ustanowienie jej biegłym.

Celem uzyskania rekomendacji ze strony Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia wymaganiami dla psychologów jest posiadanie specjalizacji klinicznej,  natomiast dla specjalistów psychoterapii uzależnień - certyfikatu wydanego przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Istotne jest także doświadczenie w pracy terapeutycznej w zakresie uzależnienia od alkoholu minimum 7 lat oraz aktualna praca diagnostyczna i terapeutyczna z pacjentami uzależnionymi od alkoholu i pijącymi szkodliwie.


Przedłużenie kadencji biegłego sądowego nie odbywa się automatycznie.


Celem przedłużenia kadencji biegłego / uzyskania rekomendacji na kolejną kadencję, należy ponownie złożyć wniosek:
Wniosek do Koordynatora d.s. realizacji zadań pozaleczniczych WOTUW o przedłużenie kadencji biegłego sądowego /rekomendację z opisem dotychczasowych doświadczeń w pracy z pacjentem uzależnionym od alkoholu lub pijącymi szkodliwie,
• Wniosek skierowany do właściwego terytorialnie Prezesa Sądu Okręgowego o przedłużenie kadencji biegłego sądowego (należy określić dziedzinę, z której kandydat na biegłego wnosi o ustanowienie),
wraz z wymaganą dokumentacją (wykaz dokumentów znajduje się na stronie BIP Sądu Okręgowego w Krakowie, w Tarnowie i w Nowym Sączu) na wyżej wymieniony adres.

 


Decyzję o ustanowieniu biegłym sądowym lub o odmowie ustanowienia biegłym podejmuje właściwy terytorialnie Prezes Sądu Okręgowego.Rozporządzenia dotyczące biegłych sądowych:
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 grudnia 2007r. w sprawie biegłych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu 
Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 stycznia 2005 r. w sprawie biegłych sądowych