Nasza strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usługi zgodnie Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.

Wojewódzki Ośrodek Terapii
Uzależnienia i Współuzależnienia
w Krakowie
Szpital Kliniczny im. dr. Józefa Babińskiego SP ZOZ
ul. Babińskiego 29, 30-393 Kraków

Szanowni Państwo!


Małopolski Ośrodek Szkolenia Terapeutów Uzależnień (MOSTU) serdecznie zaprasza do udziału w szkoleniu w zakresie podstawowych umiejętności udzielania pomocy psychologicznej oraz nowoczesnych metod diagnozowania i terapii uzależnienia i współuzależnienia (dawne SUP i SPU) pod nazwą Studium Psychoterapii Uzależnień (SPU) - edycja 2017/2019.

SPU posiada akredytację

Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
stanowiąc tym samym pierwszy etap szkolenia w
procesie certyfikacji terapeutów uzależnień.SPU obejmuje 650 godzin zajęć warsztatowo - teoretycznych zaplanowanych do zrealizowania podczas dziewiętnastu zjazdów podzielonych na cztery semestry.

 

 

 

To szkolenie jest dla Ciebie jeśli spełniasz jeden z poniższych warunków:

- ukończyłeś I etap szkolenie według starego trybu (SUP lub SPP) i chcesz kontynuować szkolenie,
- przerwałeś szkolenie po I semestrze i chcesz je kontynuować w nowej edycji,
- ukończyłeś szkołę psychoterapii i chciałbyś uzyskać certyfikat specjalisty psychoterapii uzależnień,
- pracujesz, odbywasz staż lub wolontariat w placówce lecznictwa odwykowego,
- chcesz rozpocząć pracę w lecznictwie odwykowym,
- chcesz uzyskać certyfikat specjalisty psychoterapii uzależnień lub instruktora terapii uzależnień.

Szczegółowe informacje dotyczące procesu certyfikacji psychoterapeutów uzależnień są dostępne na stronie www.parpa.pl w zakładce certyfikacja terapeutów.Możesz mieć zaliczony I semestr SPU, jeśli spełniasz jeden z poniższych warunków:

1. Ukończyłeś I etap szkolenia według starego trybu tj. SUP lub SPP,
2. Zaliczyłeś I semestr szkolenia SPU w nowym trybie i chcesz kontynuować przerwane szkolenie,
3. Ukończyłeś szkołę psychoterapii,
4. Posiadasz certyfikat psychoterapeuty

 

 


SPU - edycja 2017 - 2019Zasady przyjęcia na szkolenie:
- weryfikacja złożonej dokumentacji
- rozmowa kwalifikacyjna
- kolejność zgłoszeń.


 

Dokumenty do pobrania: 


- karta zgłoszenia na szkolenie:

1) Karta zgłoszenia - semestr I SPU

2) Karta złoszenia - semestr II SPU

oraz
- Zaświadczenie o pracy z pacjentem uzależnionym
Do wniosku prosimy załączyć kserokopię dyplomu ukończenia studiów wyższych oraz ewentualnie deklarację o doświadczeniu treningowym/terapii własnej, zaświadczenia o ukończonych szkoleniach.

 


Na zgłoszenia oczekujemy do 07.07.2017

Dokumenty należy dostarczyć na nasz adres korespondencyjny 

w nieprzekraczalnym terminie. 

I SEMESTR

I zjazd: 4 – 9 września 2017r. - trening interpersonalny - 57 h
II zjazd: 9 – 14 października 2017r. - trening intrapsychiczny - 58 h
III zjazd: 13 – 18 listopada 2017r. - podstawy pomagania w kontakcie indywidualnym i grupowym - 55 h
IV zjazd: 30 listopada – 3 grudnia 2017r. - do zrealizowania - 30 h
V zjazd: 18 – 21 stycznia 2018r. - do zrealizowania - 30 h

 

 

Pierwsze trzy zjazdy to zgrupowania wyjazdowe, obejmujące 6-dniowy tryb nauki.
Zajęcia odbywać się będą  w Ośrodku Szkoleniowo – Wypoczynkowym Leśna Skawica w Skawicy

- www.lesna-skawica.pl


BARDZO  WAŻNA  INFORMACJA!!!
Szkolenie merytoryczne, pobyt i wyżywienie w Ośrodku Szkoleniowo – Wypoczynkowym Leśna Skawica w trakcie trzech pierwszych zjazdów jest wliczone w koszty szkolenia i nie wymaga dodatkowych opłat !!!


Od IV zjazdu szkolenie realizowane będzie w trybie 4-dniowym i odbywać się będą na terenie Szpitala im. Dr. J. Babińskiego w Krakowie, ul. Babińskiego 29.

 

II SEMESTR

I zjazd: 1 – 4 lutego 2018 r. - do zrealizowania - 30 h
II zjazd: 1 – 4 marca 2018 r. - do zrealizowania - 30 h
III zjazd: 12 – 15 kwietnia 2018 r. - do zrealizowania - 30 h
IV zjazd: 10 – 13 maja 2018 r. - do zrealizowania - 30 h
V zjazd: 7 – 10 czerwca 2018 r.- do zrealizowania - 30 h


III SEMESTR

I zjazd: 6 – 9 września 2018 r. - do zrealizowania - 30 h
II zjazd: 4 – 7 października 2018 r. - do zrealizowania - 30 h
III zjazd: 15 – 18 listopada 2018 r. - do zrealizowania - 30 h
IV zjazd: 6 – 9 grudnia 2018 r.- do zrealizowania - 30 hIV SEMESTR

I zjazd: 10 – 13 stycznia 2019 r. - do zrealizowania - 30 h
II zjazd: 7 – 10 lutego 2019 r. - do zrealizowania - 30 h
III zjazd: 7 – 10 marca 2019 r. - do zrealizowania - 30 h
IV zjazd: 4 – 7 kwietnia 2019 r.- do zrealizowania - 30 h warsztatów
V zjazd: 9 – 12 maja 2019 r.- do zrealizowania - 30 h warsztatów

 

 

 

Kontakt z MOSTU

Koordynator szkolenia: Katarzyna Kosiorowska tel. 12/65-24-518

 

Adres
Małopolski Ośrodek Szkolenia Terapeutów Uzależnień
ul. Babińskiego 29
30-393 Kraków


 
mostu@babinski.pl

 
Siedziba Biura MOSTU
Kraków, ul. Babińskiego 29
Szpital Specjalistyczny im. dr. Józefa Babińskiego SPZOZ
Budynek 5C III piętro

 

 


KOSZTY SPU

 
Wpłaty za dydaktykę należy kierować na adres:

Szpital Specjalistyczny im. dr. Józefa Babińskiego SP ZOZ
ul. Babińskiego 29, 30-393 Kraków
 
na konto o numerze: 35 1240 4722 1111 0000 4852 3589

tytułem: szkolenie SPU 2017/2019 rata nr.: ...

Całość kosztów szkolenia wynosi : 9600 zł.

 

BARDZO  WAŻNA  INFORMACJA !!!
Kwota ta obejmuje zarówno szkolenie merytoryczne jak i pobyt i wyżywienie w Ośrodku Szkoleniowo – Wypoczynkowym Leśna Skawica w trakcie trzech pierwszych zjazdów.


Płatności za szkolenie SPU 2017/2019 można dokonywać w ratach wg następującego harmonogramu:
1 rata: 2 000,00 zł - płatne do 15 sierpnia 2017r. 
2 rata: 750,00 zł  - płatne do 15 października 2017r.
3 rata: 750,00 zł - płatne do 15 grudnia 2017 r.
4 rata: 850,00 zł  - płatne do 15 lutego 2018 r.
5 rata: 850,00 zł  - płatne do 15 kwietnia  2018 r.
6 rata: 860,00 zł - płatne do 15 czerwca 2018 r.
7 rata: 860,00 zł - płatne do 15 września 2018 r.
8 rata: 860,00 zł  - płatne do 15 listopada 2018 r. 
9 rata: 860,00 zł - płatne do 15 stycznia 2019 r. 
10 rata: 860,00 zł  - płatne do 15 marca 2019 r.