Nasza strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usługi zgodnie Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.

Wojewódzki Ośrodek Terapii
Uzależnienia i Współuzależnienia
w Krakowie
Szpital Kliniczny im. dr. Józefa Babińskiego SP ZOZ
ul. Babińskiego 29, 30-393 Kraków

Problemy alkoholowe

 

 

Czy masz problem alkoholowy? (zrób test) :

 

Jeżeli chciałbyś sprawdzić czy masz problemy alkoholowe zrób sobie krótki test o nazwie CAGE. Odpowiedz na 4 pytania:

 

 1. Czy myślałeś kiedykolwiek o konieczności przerwania picia?
 2. Czy ludzie sprawiali Ci przykrość przez krytykowanie twojego picia?
 3. Czy czułeś się kiedykolwiek źle lub winny z powodu swojego picia?
 4. Czy kiedykolwiek po obudzeniu pierwszą Twoją myślą była myśl o wypiciu alkoholu aby uspokoić nerwy albo przerwać objawy przepicia?
 • Jeżeli odpowiedziałeś tak na jedno z pytań, świadczy to, że istnieje u Ciebie podejrzenie problemów alkoholowych.
 • Jeżeli odpowiedziałeś tak na 2 lub więcej pytań jest wielce prawdopodobne, że masz poważne problemy alkoholowe.

 

Poradę i ewentualną pomoc możesz uzyskać w placówkach leczenia uzależnienia od alkoholu.

 

 

Picie szkodliwe

 

Picie szkodliwe to takie picie alkoholu, które powoduje konsekwencje zdrowotne u osoby pijącej. Konsekwencje te mogą dotyczyć zarówno zdrowia fizycznego jak i psychicznego. Często spotykane choroby związane z piciem alkoholu to np. poalkoholowe uszkodzenia wątroby, ostre zapalenie trzustki, zaburzenia wchłaniania, zaburzenia rytmu serca, nadciśnienie i inne.

 

 

Raport o stanie zdrowia na świecie 2002 analiza zagrożeń, promocja zdrowia zawiera informację, iż alkohol był przyczyną 20-30% przypadków raka przełyku, chorób wątroby, padaczki, wypadków samochodowych oraz zabójstw i innych umyślnych uszkodzeń ciała. Picie alkoholu było przyczyną 1,8 mln. zgonów i odpowiada za 4% wszystkich chorób na świecie.

 

 

 

Objawy uzależnienia

 

Zgodnie z Międzynarodową Klasyfikacją Chorób i Problemów Zdrowotnych ICD-10 zespół uzależnienia od alkoholu to choroba, w której picie alkoholu dominuje nad innymi zachowaniami ważnymi dla człowieka.

 

 

Objawy uzależnienia to:

 • Silne pragnienie picia alkoholu lub poczucie przymusu picia.
 • Trudności w kontrolowaniu zachowań związanych z piciem,tj. jego rozpoczynaniem, kończeniem lub ilością wypijanego alkoholu. Te trudności w kontroli nad alkoholem mogą przejawiać się np. piciem przez dłuższy czas niż zamierzany lub nieskutecznością wysiłków ograniczenia picia.
 • Zespół abstynencyjny, które występuje po przerwaniu picia lub jego ograniczeniu. Jego przejawy to : pocenie się, mdłości, nudności lub wymioty, drżenie języka, powiek i wyciągniętych rąk, pobudzenie psychoruchowe, bezsenność,złe samopoczucie, osłabienie, tachykardia lub podwyższone ciśnienie tętnicze. Mogą wystąpić także przemijające omamy wzrokowe, dotykowe lub słuchowe oraz napady drgawkowe typu grand mal.
 • Zwiększenie tolerancji na alkohol, które polega na konieczności wypijania coraz większych ilości alkoholu w celu osiągnięcia pożądanego efektu. Przykładem są osoby, które wypijają takie ilości alkoholu, które mogą spowodować zatrucie lub nawet śmierć kogoś bez zwiększonej tolerancji.
 • Przeznaczanie coraz większej ilości czasu na zachowania związane z piciem lub usuwaniem jego następstw, ograniczanie lub porzucanie swoich wcześniejszych zainteresowań.
 • Uporczywe picie alkoholu, pomimo dowodów szkodliwych następstw picia dla danej osoby.

 

Uzależnienie od alkoholu można i należy leczyć !

 

 

 

Współuzależnienie

 

Współuzależnienie - to zaburzenie mogące wystąpić u dorosłych partnerów osób uzależnionych. Polega na takim przystosowaniu się do życia z osobą uzależnioną, który powoduje psychologiczne uwikłanie i uniemożliwia pokierowanie swoim życiem. Całe życie osoby współuzależnionej zaczyna koncentrować się wokół picia bliskiej osoby. Zaczyna podejmować różne nieskuteczne próby wpływania na sposób jej picia. W konsekwencji przeżywa cierpienie, napięcie psychiczne, niepokój, często choruje somatycznie, zaniedbuje siebie i niepijących członków rodziny.

 

 

Pomoc dla osób współuzależnionych można uzyskać w placówkach terapii uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia.

 

 

 

Dziecko w rodzinie z problemem alkoholowym

 

Dziecko wychowujące się w rodzinie z problemem alkoholowym żyje w poczuciu niepewności, chaosie, stresie. Brak mu poczucia bezpieczeństwa, często przeżywa smutek, lęk, strach i samotność. Aby przetrwać w tej sytuacji uczy się trzech rzeczy:

 

 • nie ufać (rodzicom, dorosłym, innym ludziom)
 • nie mówić (o swoich uczuciach i myślach na temat picia bliskiej osoby)
 • nie odczuwać (przykrych uczuć,np. nienawiści czy złości na rodzica)

 

Dzieci przyjmują w tej sytuacji sztywne, obronne schematy postępowania. Wyróżniono 5 wzorów funkcjonowania dzieci z rodzin z problemami alkoholowymi:

 

 • Bohater rodzinny to dziecko, które poświęca się dla rodziny, rezygnuje z własnych potrzeb i celów na rzecz potrzeb innych, przyjmuje na siebie obowiązki dorosłego. W konsekwencji nie umie zadbać o siebie, często choruje somatycznie.
 • Wspomagacz to dziecko, które najbardziej angażuje się w próby odciągnięcia alkoholika od picia, np. poprzez opiekę nad nim, ochronę przed skutkami picia itp. Często w dorosłym życiu zostaje żoną alkoholika lub mężem alkoholiczki.
 • Kozioł ofiarny to dziecko zbuntowane, sprawiające kłopoty wychowawcze, szukające akceptacji poza domem. To on często sięga po alkohol lub narkotyki i jest obwiniany o kłopoty rodzinne. Może uzależnić się od alkoholu.
 • Maskotka to dziecko, którego zadaniem jest rozładowanie napiętej atmosfery w domu, uspokojenie pijanego rodzica. Jest ulubieńcem rodziców. Konsekwencją jest odcięcie się od swoich prawdziwych uczuć smutku i cierpienia.
 • Niewidoczne dziecko to dziecko, które wycofuje się w świat fantazji, izoluje się od otoczenia. Konsekwencją w życiu dorosłym bywa nieumiejętność nawiązywania konstruktywnych związków z ludźmi, ucieczka od realnej rzeczywistości, np. w alkohol i narkotyki.

 

 

Syndrom DDA (Dorosłego Dziecka Alkoholika)

 

U niektórych dzieci z rodzin z problemem alkoholowym rozwija się w dorosłym życiu tzw. Syndrom DDA (Dorosłe Dziecko Alkoholika). Jego istotą jest utrwalenie i powtarzanie w dorosłym życiu schematów zachowań nabytych w dzieciństwie ( opisanych powyżej), które wtedy pomagały- teraz powodują problemy w kontaktach z innymi ludźmi i samym sobą. Niektóre z problemów jakie mają dorosłe dzieci alkoholików to:

 

 • Poczucie niższej wartości
 • Poczucie osamotnienia
 • Lęk przed zmianą
 • Przeżywanie silnych lęków przy braku realnych zagrożeń
 • Trudności w relacjach z autorytetami
 • Brak zdolności do zachowań spontanicznych, potrzeba kontrolowania siebie i innych
 • Trudności w budowaniu satysfakcjonujących związków z innymi ludźmi, lęk przed odrzuceniem
 • Brak akceptacji siebie, niezdolność do odczuwania swoich potrzeb.

 

Kilka placówek terapii uzależnień i współuzależnienia w województwie małopolskim ma w swojej ofercie pomoc dla dzieci wychowujących się w rodzinach z problemem alkoholowym, jak i dla dorosłych dzieci alkoholików.

 

Notatkę sporządzono na podstawie następujących źródeł: B. Habrat: Organizm w niebezpieczeństwie, Raport o stanie zdrowia na świecie w 2002roku, opracowanie W. Sztander-Dzieci w rodzinie z problemem alkoholowymi Pułapka współuzaleznienia.

 

Więcej informacji na powyższe tematy znajdziesz na stronie internetowej Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych: www.parpa.pl .