Nasza strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usługi zgodnie Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.

Wojewódzki Ośrodek Terapii
Uzależnienia i Współuzależnienia
w Krakowie
Szpital Kliniczny im. dr. Józefa Babińskiego SP ZOZ
ul. Babińskiego 29, 30-393 Kraków

 

 

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że Ministerstwo Zdrowia prowadzi prace legislacyjne mające na celu wprowadzenie z dniem 1 stycznia 2019 roku nowych przepisów ujednolicających zasady przeprowadzania szkoleń certyfikujących w dziedzinie uzależnienia specjalistów psychoterapii uzależnień i instruktorów terapii uzależnień. Przebieg prac legislacyjnych mogą Państwo śledzić na stronie Rządowego Centrum Legislacji pod adresem: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12317553

Mając na uwadze powyższe Małopolski Ośrodek Szkolenia Terapeutów Uzależnień (MOSTU) przyjmuje zgłoszenia od osób zainteresowanych rozpoczęciem szkolenia w dziedzinie uzależnień, z zastrzeżeniem, że szczegółowy program szkolenia organizowanego przez MOSTU zostanie Państwu przedstawiony po określeniu przez Ministra Zdrowia ramowego programu szkoleń w dziedzinie uzależnień. Termin rozpoczęcia szkolenia przez MOSTU jest uzależniony od daty zakończenia prac legislacyjnych nad nowym rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie szkoleń w dziedzinie uzależnień.

Wszelkie dalsze informacje będą Państwu przekazywane w odrębnych komunikatach. Ewentualne pytania prosimy kierować do Pani Katarzyny Kosiorowskiej tel. 12/65-24-518 oraz +48 535-072-901.

 

Szanowni Państwo,

 


Małopolski Ośrodek Szkolenia Terapeutów Uzależnień (MOSTU) serdecznie zaprasza do udziału w szkoleniu w zakresie podstawowych umiejętności udzielania pomocy psychologicznej oraz nowoczesnych metod diagnozowania i terapii uzależnienia i współuzależnienia (dawne SUP i SPU) pod nazwą Studium Psychoterapii Uzależnień (SPU) - edycja 2019/2020.

SPU posiada akredytację

Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
stanowiąc tym samym pierwszy etap szkolenia w
procesie certyfikacji terapeutów uzależnień.

 

 

 

To szkolenie jest dla Ciebie jeśli spełniasz jeden z poniższych warunków:

- ukończyłeś I etap szkolenie według starego trybu (SUP lub SPP) i chcesz kontynuować szkolenie,
- przerwałeś szkolenie po I semestrze i chcesz je kontynuować w nowej edycji,
- ukończyłeś szkołę psychoterapii i chciałbyś uzyskać certyfikat specjalisty psychoterapii uzależnień,
- pracujesz, odbywasz staż lub wolontariat w placówce lecznictwa odwykowego,
- chcesz rozpocząć pracę w lecznictwie odwykowym,
- chcesz uzyskać certyfikat specjalisty psychoterapii uzależnień lub instruktora terapii uzależnień.

Szczegółowe informacje dotyczące procesu certyfikacji psychoterapeutów uzależnień są dostępne na stronie www.parpa.pl w zakładce certyfikacja terapeutów.Możesz mieć zaliczony I semestr SPU, jeśli spełniasz jeden z poniższych warunków:

1. Ukończyłeś I etap szkolenia według starego trybu tj. SUP lub SPP,
2. Zaliczyłeś I semestr szkolenia SPU w nowym trybie i chcesz kontynuować przerwane szkolenie,
3. Ukończyłeś szkołę psychoterapii,
4. Posiadasz certyfikat psychoterapeuty

 

 

SPU - edycja 2019 - 2020Zasady przyjęcia na szkolenie:
- weryfikacja złożonej dokumentacji
- rozmowa kwalifikacyjna
- kolejność zgłoszeń.


 

Dokumenty do pobrania: 


- karta zgłoszenia na szkolenie:

1) Karta zgłoszenia - semestr I SPU

oraz
- Zaświadczenie o pracy z pacjentem uzależnionym

- Klauzula o przetwarzaniu danych osobowych


Do wniosku prosimy załączyć kserokopię dyplomu ukończenia studiów wyższych oraz ewentualnie deklarację o doświadczeniu treningowym/terapii własnej, zaświadczenia o ukończonych szkoleniach.

Kontakt z MOSTU


Koordynator szkolenia: Katarzyna Kosiorowska tel. 12/65-24-518 oraz +48 535-072-901

 

Adres
Małopolski Ośrodek Szkolenia Terapeutów Uzależnień
ul. Babińskiego 29
30-393 Kraków


 
mostu@babinski.pl

 
Siedziba Biura MOSTU
Kraków, ul. Babińskiego 29
Szpital Kliniczny im. dr. Józefa Babińskiego SPZOZ
Budynek 5C parter


 

 
Oferujemy pomoc w znalezieniu wolotariatu dla osób z okolic Krakowa