Nasza strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usługi zgodnie Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.

Wojewódzki Ośrodek Terapii
Uzależnienia i Współuzależnienia
w Krakowie
Szpital Kliniczny im. dr. Józefa Babińskiego SP ZOZ
ul. Babińskiego 29, 30-393 Kraków

 

Szanowni Państwo,Małopolski Ośrodek Szkolenia Terapeutów Uzależnień (MOSTU) serdecznie zaprasza do udziału w szkoleniu w zakresie podstawowych umiejętności udzielania pomocy psychologicznej oraz nowoczesnych metod diagnozowania i terapii uzależnienia i współuzależnienia (dawne SUP i SPU) pod nazwą Studium Psychoterapii Uzależnień (SPU) - edycja 2019/2021.

SPU posiada akredytację

Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
stanowiąc tym samym pierwszy etap szkolenia w procesie certyfikacji terapeutów uzależnień.SPU obejmuje 650 godzin zajęć warsztatowo - teoretycznych zaplanowanych do zrealizowania podczas dziewiętnastu zjazdów podzielonych na cztery semestry.

 

 

 

To szkolenie jest dla Ciebie jeśli spełniasz jeden z poniższych warunków:

- ukończyłeś I etap szkolenie według starego trybu (SUP lub SPP) i chcesz kontynuować szkolenie,
- przerwałeś szkolenie po I semestrze i chcesz je kontynuować w nowej edycji,
- ukończyłeś szkołę psychoterapii i chciałbyś uzyskać certyfikat specjalisty psychoterapii uzależnień,
- pracujesz, odbywasz staż lub wolontariat w placówce lecznictwa odwykowego,
- chcesz rozpocząć pracę w lecznictwie odwykowym,
- chcesz uzyskać certyfikat specjalisty psychoterapii uzależnień lub instruktora terapii uzależnień.

Szczegółowe informacje dotyczące procesu certyfikacji psychoterapeutów uzależnień są dostępne na stronie www.parpa.pl w zakładce certyfikacja terapeutów.Możesz mieć zaliczony I semestr SPU, jeśli spełniasz jeden z poniższych warunków:

1. Ukończyłeś I etap szkolenia według starego trybu tj. SUP lub SPP,
2. Zaliczyłeś I semestr szkolenia SPU w nowym trybie i chcesz kontynuować przerwane szkolenie,
3. Ukończyłeś szkołę psychoterapii,
4. Posiadasz certyfikat psychoterapeuty

 

 

SPU - edycja 2019 - 2021Zasady przyjęcia na szkolenie:
- weryfikacja złożonej dokumentacji
- rozmowa kwalifikacyjna
- kolejność zgłoszeń.


 

Dokumenty do pobrania: 


- karta zgłoszenia na szkolenie:

1) Karta zgłoszenia - semestr I SPU

oraz
- Zaświadczenie o pracy z pacjentem uzależnionym

- Klauzula o przetwarzaniu danych osobowych


Do wniosku prosimy załączyć kserokopię dyplomu ukończenia studiów wyższych oraz ewentualnie deklarację o doświadczeniu treningowym/terapii własnej, zaświadczenia o ukończonych szkoleniach.

 


Na zgłoszenia oczekujemy do 15.04.2019

Dokumenty należy dostarczyć na nasz adres korespondencyjny 

w nieprzekraczalnym terminie. 
 

I SEMESTR

I zjazd:
3 – 8 czerwca 2019r. - trening interpersonalny - 57 h
II zjazd:
1 – 6 lipca 2019r. - trening intrapsychiczny - 58 h
III zjazd:
29 lipca – 3 sierpnia 2019r. - podstawy pomagania w kontakcie indywidualnym i grupowym - 55 h

 

 

Pierwsze trzy zjazdy to zgrupowania wyjazdowe, obejmujące 6-dniowy tryb nauki.
Zajęcia odbywać się będą  w Ośrodku Szkoleniowo – Wypoczynkowym Leśna Skawica w Skawicy

- www.lesna-skawica.pl

BARDZO  WAŻNA  INFORMACJA!!!
Szkolenie merytoryczne, pobyt i wyżywienie w Ośrodku Szkoleniowo – Wypoczynkowym Leśna Skawica w trakcie trzech pierwszych zjazdów jest wliczone w koszty szkolenia i nie wymaga dodatkowych opłat !!!

Od IV zjazdu szkolenie realizowane będzie w trybie 4-dniowym i odbywać się będą na terenie Szpitala im. Dr. J. Babińskiego w Krakowie, ul. Babińskiego 29.

Terminy zjazdów zostaną zamieszczone w kwietniu 2019r.

 

 

Kontakt z MOSTU

Koordynator szkolenia:

Katarzyna Kosiorowska tel. 12/65-24-518 oraz +48 535-072-901

 

Adres
Małopolski Ośrodek Szkolenia Terapeutów Uzależnień
ul. Babińskiego 29
30-393 Kraków


 
mostu@babinski.pl

 
Siedziba Biura MOSTU
Kraków, ul. Babińskiego 29
Szpital Kliniczny im. dr. Józefa Babińskiego SPZOZ
Budynek 5C parter

 

 


KOSZTY SPU

 


Wpłaty za dydaktykę należy kierować na adres:

Szpital Kliniczny im. dr. Józefa Babińskiego SP ZOZ
ul. Babińskiego 29, 30-393 Kraków
 
na konto o numerze:
35 1240 4722 1111 0000 4852 3589

tytułem: szkolenie SPU 2019/2021 rata nr.: ...

Przewidywana Całość kosztów szkolenia wynosi : 9600 zł. (koszt może ulec nieznacznej zmianie w związku z możliwymi zmianami w harmonogramie)

 

BARDZO  WAŻNA  INFORMACJA !!!
Pobyt i wyżywienie w Ośrodku Szkoleniowo – Wypoczynkowym Leśna Skawica w trakcie trzech pierwszych zjazdów jest wliczony w całość szkolenia.

Płatności za szkolenie SPU 2019/2021 można dokonywać w ratach wg następującego harmonogramu:
1 rata:
1 280,00  płatne do 15 maja 2019r + 1020 zł (po 340 zł za każdy zjazd w Skawicy, płatne na miejscu)

 

 

 

 
Oferujemy pomoc w znalezieniu wolotariatu dla osób z okolic Krakowa