Nasza strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usługi zgodnie Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.

Wojewódzki Ośrodek Terapii
Uzależnienia i Współuzależnienia
w Krakowie
Szpital Kliniczny im. dr. Józefa Babińskiego SP ZOZ
ul. Babińskiego 29, 30-393 Kraków

Szanowni Państwo!

 
Małopolski Ośrodek Szkolenia Terapeutów Uzależnień (MOSTU) informuje, że w związku z pojawieniem się nowych miejsc na aktualnym kursie istnieje możliwość uczestnictwa w szkoleniu Studium Psychoterapii Uzależnień (SPU) - edycja 2020/2021 w ramach II semestru dla osób które:

1. Zaliczyły I semestr szkolenia SPU i chcą kontynuować przerwane szkolenie,
2. Ukończyły szkołę psychoterapii,
3. Posiadają certyfikat psychoterapeuty


Osoby, które chciałyby dołączyć do kursu od II semestru prosimy o przesłanie formularza zgłoszeniowego: 2) Karta złoszenia - semestr II SPU

 

Informacje o kursie:

 

SPU stanowi pierwszy etap szkolenia w procesie certyfikacji terapeutów uzależnień.

SPU obejmuje 650 godzin zajęć warsztatowo - teoretycznych zaplanowanych do zrealizowania podczas dziewiętnastu zjazdów podzielonych na cztery semestry.

 

To szkolenie jest dla Ciebie jeśli spełniasz jeden z poniższych warunków:

- ukończyłeś szkołę psychoterapii i chciałbyś uzyskać certyfikat specjalisty psychoterapii uzależnień,
- pracujesz, odbywasz staż lub wolontariat w placówce lecznictwa odwykowego,
- chcesz rozpocząć pracę w lecznictwie odwykowym,
- chcesz uzyskać certyfikat specjalisty psychoterapii uzależnień lub instruktora terapii uzależnień.
 


Możesz mieć zaliczony I semestr SPU, jeśli spełniasz jeden z poniższych warunków:

1. Zaliczyłeś I semestr szkolenia SPU i chcesz kontynuować przerwane szkolenie,
2. Ukończyłeś szkołę psychoterapii,
3. Posiadasz certyfikat psychoterapeuty


SPU - edycja 2020 - 2021Zasady przyjęcia na szkolenie:
- weryfikacja złożonej dokumentacji
- rozmowa kwalifikacyjna
- kolejność zgłoszeń.


 

Dokumenty do pobrania: 


- karta zgłoszenia na szkolenie:

1) Karta zgłoszenia - semestr I SPU

2) Karta złoszenia - semestr II SPU

 

- klauzula informacyjna oraz zgoda na przetwarzanie danych osobowych:

2) Klauzula informacyjna

 

oraz
- Zaświadczenie o pracy z pacjentem uzależnionym


Do wniosku prosimy załączyć kserokopię dyplomu ukończenia studiów wyższych oraz ewentualnie deklarację o doświadczeniu treningowym/terapii własnej, zaświadczenia o ukończonych szkoleniach.

I trzy zjazdy

I zjazd: 24-29 luty 2020r. - trening interpersonalny
II zjazd: 6-11 lipiec 2020r. - trening intrapsychiczny 
III zjazd: 17-22 sierpień 2020r. - podstawy pomagania w kontakcie indywidualnym i grupowym

Pierwsze trzy zjazdy to zgrupowania wyjazdowe, obejmujące 6-dniowy tryb nauki.
Zajęcia odbywać się będą  w Ośrodku Szkoleniowo – Wypoczynkowym Leśna S
kawica w Skawicy

- www.lesna-skawica.pl

Rozpoczęcie zajęć Zjazdu I o godz. 14:00, zakwaterowanie od godz. 12:00. Obiad uczestników godz. 13:00

Harmonogram zajęć pierwszych trzech zjazdów w załączonym pliku - link

 

Terminy kolejnych zjazdów 

Rok 2020


11-13 wrzesień
23-25 październik
20-22 listopad
18-20 grudzień


Rok 2021


22-24 styczeń
19-21 luty
19-21 marzec
23-25 kwiecień
21-23 maj
18-20 czerwiec

2-4 lipiec
17-19 wrzesień
15-17 październik

5-7 listopad
19-21 listopad

10-12 grudzień

Kierownictwo szkolenia zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian.

 
 
 

Od IV zjazdu szkolenie realizowane będzie w trybie 3-dniowym i odbywać się będą na terenie Szpitala Klinicznego im. Dr. J. Babińskiego w Krakowie, ul. Babińskiego 29.

 

                     KOSZTY SPU:                     

 
Wpłaty za dydaktykę należy kierować na adres:

Szpital Kliniczny im. dr. Józefa Babińskiego SP ZOZ
ul. Babińskiego 29, 30-393 Kraków
 
na konto o numerze: 35 1240 4722 1111 0000 4852 3589

tytułem: szkolenie SPU 2020/2021 rata nr.: ...

Całość kosztów szkolenia wynosi : 9700 zł.

 

BARDZO  WAŻNA  INFORMACJA !!!
Kwota ta obejmuje zarówno szkolenie merytoryczne jak i pobyt i wyżywienie w Ośrodku Szkoleniowo – Wypoczynkowym Leśna Skawica w trakcie trzech pierwszych zjazdów.


Płatności za szkolenie SPU 2020/2021 można dokonywać w ratach:

1 rata: 2 500,00 zł - płatne do 20.02.2020 r. 
2 rata: 1440,00 zł - płatne do 10.09.2020 r.
3 rata: 1440,00 zł  - płatne do 10.11.2020 r.
4 rata: 1440,00 zł  - płatne do 10.03.2021 r.
5 rata: 1440,00 zł - płatne do 10.06.2021 r.
6 rata: 1440,00 zł - płatne do 10.09.2021 r.

 

 

Kontakt z MOSTU

 tel. 12/65-24-518, 535072901

 

 

Adres
Małopolski Ośrodek Szkolenia Terapeutów Uzależnień
ul. Babińskiego 29
30-393 Kraków


 
mostu@babinski.pl

 
Siedziba Biura MOSTU
Kraków, ul. Babińskiego 29
Szpital Kliniczny im. dr. Józefa Babińskiego SPZOZ
Budynek 5C parter

 

 

 

 
 

 Podobne strony