Nasza strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usługi zgodnie Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.

Wojewódzki Ośrodek Terapii
Uzależnienia i Współuzależnienia
w Krakowie
Szpital Kliniczny im. dr. Józefa Babińskiego SP ZOZ
ul. Babińskiego 29, 30-393 Kraków

Szanowni Państwo!

 

 

 


 

 

ZJAZD II 23-28 MARCA - Nie odbędzie się w tym terminie !!!

 

Zgodnie z zaleceniami ministerstwa i zarządzeniem Dyrektora Szpitala Babińskiego (organizatora szkolenia Studium Psychoterapii Uzależnień) w terminie do 25 marca 2020 zostają zawieszone wszelkie zajęcia w ramach prowadzonych przez Szpital kursów, szkoleń i innych działań dydaktycznych. W związku z powyższym zaplanowany w dniach 23-28 marca Zjazd treningowy w Skawicy - nie odbędzie się w tym terminie. Ze względu na dynamiczną sytuację związaną z zagrożeniem koronawirusem COVID-19 będziemy Państwa informować o dalszych krokach w tym zakresie.

 

Szczegóły rekrutacji:


 
Małopolski Ośrodek Szkolenia Terapeutów Uzależnień (MOSTU) serdecznie zaprasza do udziału w szkoleniu w zakresie podstawowych umiejętności udzielania pomocy psychologicznej oraz nowoczesnych metod diagnozowania i terapii uzależnienia i współuzależnienia (dawne SUP i SPU) pod nazwą Studium Psychoterapii Uzależnień (SPU) - edycja 2020/2021.

SPU stanowi pierwszy etap szkolenia
w procesie certyfikacji terapeutów uzależnień.SPU obejmuje 650 godzin zajęć warsztatowo - teoretycznych zaplanowanych do zrealizowania podczas dziewiętnastu zjazdów podzielonych na cztery semestry.

 

 

 

To szkolenie jest dla Ciebie jeśli spełniasz jeden z poniższych warunków:

- ukończyłeś szkołę psychoterapii i chciałbyś uzyskać certyfikat specjalisty psychoterapii uzależnień,
- pracujesz, odbywasz staż lub wolontariat w placówce lecznictwa odwykowego,
- chcesz rozpocząć pracę w lecznictwie odwykowym,
- chcesz uzyskać certyfikat specjalisty psychoterapii uzależnień lub instruktora terapii uzależnień.
 Możesz mieć zaliczony I semestr SPU, jeśli spełniasz jeden z poniższych warunków:

1. Zaliczyłeś I semestr szkolenia SPU i chcesz kontynuować przerwane szkolenie,
2. Ukończyłeś szkołę psychoterapii,
3. Posiadasz certyfikat psychoterapeutySPU - edycja 2020 - 2021Zasady przyjęcia na szkolenie:
- weryfikacja złożonej dokumentacji
- rozmowa kwalifikacyjna
- kolejność zgłoszeń.


 

Dokumenty do pobrania: 


- karta zgłoszenia na szkolenie:

1) Karta zgłoszenia - semestr I SPU

2) Karta złoszenia - semestr II SPU

 

- klauzula informacyjna oraz zgoda na przetwarzanie danych osobowych:

2) Klauzula informacyjna

 

oraz
- Zaświadczenie o pracy z pacjentem uzależnionym


Do wniosku prosimy załączyć kserokopię dyplomu ukończenia studiów wyższych oraz ewentualnie deklarację o doświadczeniu treningowym/terapii własnej, zaświadczenia o ukończonych szkoleniach.

 


Na zgłoszenia na listę rezerwową oczekujemy do 20.02.2020

Dokumenty należy dostarczyć na nasz adres korespondencyjny 

w nieprzekraczalnym terminie. 

 

 

I trzy zjazdy

I zjazd: 24-29 luty 2020r. - trening interpersonalny
II zjazd: 23-28 marzec 2020r. - trening intrapsychiczny 
III zjazd: 20-25 kwiecień 2020r. - podstawy pomagania w kontakcie indywidualnym i grupowym

Pierwsze trzy zjazdy to zgrupowania wyjazdowe, obejmujące 6-dniowy tryb nauki.
Zajęcia odbywać się będą  w Ośrodku Szkoleniowo – Wypoczynkowym Leśna S
kawica w Skawicy

- www.lesna-skawica.pl

Rozpoczęcie zajęć Zjazdu I o godz. 14:00, zakwaterowanie od godz. 12:00. Obiad uczestników godz. 13:00

Harmonogram zajęć pierwszych trzech zjazdów w załączonym pliku - link

 

Terminy kolejnych zjazdów 

Rok 2020


 
22-24 maj
19-21 czerwiec
25-27 wrzesień
23-25 październik
20-22 listopad
18-20 grudzień


Rok 2021


22-24 styczeń
19-21 luty
19-21 marzec
23-25 kwiecień
21-23 maj
18-20 czerwiec
17-19 wrzesień
15-17 październik
19-21 listopad

10-12 grudzień

Kierownictwo szkolenia zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian.

 
 
 

Od IV zjazdu szkolenie realizowane będzie w trybie 3-dniowym i odbywać się będą na terenie Szpitala Klinicznego im. Dr. J. Babińskiego w Krakowie, ul. Babińskiego 29.

                                             KOSZTY SPU:                                                                                                                

 
Wpłaty za dydaktykę należy kierować na adres:

Szpital Kliniczny im. dr. Józefa Babińskiego SP ZOZ
ul. Babińskiego 29, 30-393 Kraków
 
na konto o numerze: 35 1240 4722 1111 0000 4852 3589

tytułem: szkolenie SPU 2020/2021 rata nr.: ...

Całość kosztów szkolenia wynosi : 9700 zł.

 

BARDZO  WAŻNA  INFORMACJA !!!
Kwota ta obejmuje zarówno szkolenie merytoryczne jak i pobyt i wyżywienie w Ośrodku Szkoleniowo – Wypoczynkowym Leśna Skawica w trakcie trzech pierwszych zjazdów.


Płatności za szkolenie SPU 2020/2021 można dokonywać w ratach:

1 rata: 2 500,00 zł - płatne do 20.02.2020 r. 
2 rata: 1200,00 zł  - płatne do 10.04.2020 r.
3 rata: 1200,00 zł - płatne do 10.09.2020 r.
4 rata: 1200,00 zł  - płatne do 10.11.2020 r.
5 rata: 1200,00 zł  - płatne do 10.03.2021 r.
6 rata: 1200,00 zł - płatne do 10.06.2021 r.
7 rata: 1200,00 zł - płatne do 10.09.2021 r.

 

 

Kontakt z MOSTU

 tel. 12/65-24-518, 535072901

 

 

Adres
Małopolski Ośrodek Szkolenia Terapeutów Uzależnień
ul. Babińskiego 29
30-393 Kraków


 
mostu@babinski.pl

 
Siedziba Biura MOSTU
Kraków, ul. Babińskiego 29
Szpital Kliniczny im. dr. Józefa Babińskiego SPZOZ
Budynek 5C parter

 

 


KOSZTY SPU

 
Całkowity koszt szkolenia to 9700zł

 

 

BARDZO  WAŻNA  INFORMACJA !!!
Kwota ta obejmuje zarówno szkolenie merytoryczne jak i pobyt i wyżywienie w Ośrodku Szkoleniowo – Wypoczynkowym Leśna Skawica w trakcie trzech pierwszych zjazdów.
 

 Podobne strony