Nasza strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usługi zgodnie Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.

Wojewódzki Ośrodek Terapii
Uzależnienia i Współuzależnienia
w Krakowie
Szpital Kliniczny im. dr. Józefa Babińskiego SP ZOZ
ul. Babińskiego 29, 30-393 Kraków

 W czerwcu 2006 r. Rada ds. Potwierdzania Kwalifikacji Zawodowych Osób Prowadzących Terapię Uzależnienia i Współuzależnienia Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przyznała akredytację dla szkolenia STUDIUM UMIEJĘTNOŚCI PSYCHOLOGICZNYCH (SUP), co oznacza, że studium to uzyskało status szkolenia będącego pierwszym etapem tzw. Programu uzyskiwania i potwierdzania kwalifikacji zawodowych osób prowadzących terapię uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia, czyli programu szkoleniowego w myśl Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 31 grudnia 1999 r. w sprawie organizacji, kwalifikacji personelu, zasad funkcjonowania i rodzajów zakładów lecznictwa odwykowego oraz udział innych zakładów opieki zdrowotnej w sprawowaniu opieki nad osobami uzależnionymi od alkoholu.

 

 

 W grudniu 2007 r. Rada ds. Akredytacji ponownie przyznała akredytację Dyrektora Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla szkolenia STUDIUM UMIEJĘTNOŚCI PSYCHOLOGICZNYCH (SUP). Powyższa akredytacja udzielona została na okres 3 lat tj. od 1 stycznia 2008 r. do 31 grudnia 2010 r.

 

 

 W maju 2007 r. Rada ds. Akredytacji pozytywnie rozpatrzyła wniosek złożony przez Małopolski Ośrodek Szkolenia Terapeutów Uzależnień i przyznała akredytację Dyrektora PARPA szkoleniu STUDIUM PSYCHOTERAPII UZALEŻNIEŃ (SPU), które uzyskało tym samym status szkolenia będącego drugim etapem Programu uzyskiwania kwalifikacji zawodowych przez osoby prowadzące terapię uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia. Akredytacja udzielona została na okres 3 lat tj. do 27 maja 2010 r.

 

 

 W październiku 2009 r. Rada ds. Akredytacji pozytywnie rozpatrzyła wniosek złożony przez Małopolski Ośrodek Szkolenia Terapeutów Uzależnień i przyznała akredytację Dyrektora PARPA jednoetapowemu szkoleniu STUDIUM PSYCHOTERAPII UZALEŻNIEŃ (SPU), które uzyskało tym samym status szkolenia będącego pierwszym etapem Programu uzyskiwania kwalifikacji zawodowych przez osoby prowadzące terapię uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia w zakładach lecznictwa odwykowego. Akredytacja udzielona została na okres 3 lat tj. do 11 października 2012 r.

 

 

 W listopadzie 2011 r. Rada ds. Akredytacji pozytywnie rozpatrzyła wniosek złożony przez Małopolski Ośrodek Szkolenia Terapeutów Uzależnień i po raz kolejny przyznała akredytację Dyrektora PARPA szkoleniu STUDIUM  PSYCHOTERAPII UZALEŻNIEŃ (SPU). Tym samym SPU uzyskało status szkolenia będącego I etapem Programu uzyskiwania kwalifikacji zawodowych przez osoby prowadzące terapię uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia tj. programu szkoleniowego w myśl Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 31.12.1999 roku w sprawie organizacji, kwalifikacji personelu, zasad funkcjonowania i rodzajów zakładów lecznictwa odwykowego oraz udziału innych zakładów opieki zdrowotnej w sprawowaniu opieki nad osobami uzależnionymi od alkoholu. Akredytacja udzielona została na okres 3 lat tj. do 29 listopada 2014 r.

 

 

 W grudniu 2013 r. Rada ds. Akredytacji pozytywnie rozpatrzyła wniosek złożony przez Małopolski Ośrodek Szkolenia Terapeutów Uzależnień i po raz kolejny przyznała akredytację Dyrektora PARPA szkoleniu STUDIUM  PSYCHOTERAPII UZALEŻNIEŃ (SPU). Tym samym SPU uzyskało status szkolenia będącego I etapem Programu szkolenia w zakresie specjalisty psychoterapii uzależnień oraz instruktora terapii uzależnień tj. programu szkolenia w myśl Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 25.06.2012 roku w sprawie organizacji, kwalifikacji personelu, sposobu funkcjonowania i rodzajów podmiotów leczniczniczych wykonujących świadczenia stacjonarne i całodobowe oraz ambulatoryjne w sprawowaniu opieki nad uzależnionymi od alkoholu oraz sposobu współuzależnienia w tym zakresie z instytucjami publicznymi i organizacjami społecznymi (DZ.U. poz. 734). Akredytacja udzielona została na okres 3 lat tj. do 16 grudnia 2016 r.

 

 

W grudniu 2013 r. Rada ds. Akredytacji pozytywnie rozpatrzyła wniosek złożony przez Małopolski Ośrodek Szkolenia Terapeutów Uzależnień i po raz kolejny przyznała akredytację Dyrektora PARPA szkoleniu STUDIUM  PSYCHOTERAPII UZALEŻNIEŃ (SPU). Tym samym SPU uzyskało status szkolenia będącego I etapem Programu szkolenia w zakresie specjalisty psychoterapii uzależnień oraz instruktora terapii uzależnień tj. programu szkolenia w myśl Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 25.06.2012 roku w sprawie organizacji, kwalifikacji personelu, sposobu funkcjonowania i rodzajów podmiotów leczniczych wykonujących świadczenia stacjonarne i całodobowe oraz ambulatoryjne w sprawowaniu opieki nad uzależnionymi od alkoholu oraz sposobu współuzależnienia w tym zakresie z instytucjami publicznymi i organizacjami społecznymi (DZ.U. poz. 734). Akredytacja udzielona została na okres 3 lat tj. do 16 lutego 2020r.