Nasza strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usługi zgodnie Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.

Wojewódzki Ośrodek Terapii
Uzależnienia i Współuzależnienia
w Krakowie
Szpital Specjalistyczny im. dr. Józefa Babińskiego SP ZOZ
ul. Babińskiego 29, 30-393 Kraków

 

WOJEWÓDZKI OŚRODEK TERAPII UZALEŻNIENIA I WSPÓŁUZALEŻNIENIA
Szpital Specjalistyczny im. dr. Józefa Babińskiego SP ZOZ Kraków

ul. Babińskiego 29, 30-393 Kraków

e-mail:
wotuw@babinski.pl
www.wotuw.malopolska.pl

 

Jednostki lecznicze wchodzące w skład WOTUW:

1. Poradnia dla osób z problemem alkoholowym
ul. Babińskiego 29, 30-393 Kraków
tel. /fax. (12) 652 44 99

 

Rejestracja pacjentów: osobiście lub telefonicznie
Godziny przyjęć pacjentów zgłaszających się po raz pierwszy:
poniedziałek, środa,czwartek: 9.00-12.00
Potrzebne dokumenty: dowód osobisty, aktualny dowód ubezpieczenia.
UWAGA: placówki terapii uzależnienia od alkoholu przyjmują także pacjentów nieubezpieczonych.
Sposób kwalifikacji do leczenia: kwalifikacja na podstawie rozmowy przeprowadzonej z terapeutą
Przeciwwskazania do przyjęcia:
 • zespół odstawienia od alkoholu ( wskazane wcześniejsze odtrucie)
 • niemożność utrzymania abstynencji przez 72 godziny w okresie ostatniego roku ( wskazane wcześniejsze odtrucie)
 • inne ostre stany somatyczne (wskazane wcześniejsze wyleczenie)
Leczenie bezpłatne: Tak
Zakres działalności: 
 • uzależnienie od alkoholu lub kilku substancji, w tym alkoholu (terapia indywidualna i grupowa)
 • terapia indywidualna współuzależnienia
 • terapia indywidualna DDA
 • psychoterapia grupowa dla wszystkich grup pacjentów po programie podstawowym  

 

 

2. Oddział Terapii Uzależnienionych od Alkoholu, w tym osób z innymi dysfunkcjami
ul. Babińskiego 29,  30-393 Kraków
tel./fax: (12) 652 42 70

 

Rejestracja pacjentów: osobiście lub telefonicznie
Godziny przyjęć: od poniedziałku do piątku: 8.30 – 14.30
Potrzebne dokumenty: dowód osobisty, aktualny dowód ubezpieczenia, skierowanie od lekarza do leczenia w całodobowym oddziale terapii uzależnienia od alkoholu,
dokumentacja z poprzedniego leczenia odwykowego lub innego (karty informacyjne, wyniki badań, zalecenia i aktualnie przyjmowane leki)
S
posób kwalifikacji do leczenia: konsultacja terapeutyczna i lekarska w Oddziale
Przeciwwskazania do przyjęcia:  
 • choroby psychiczne i somatyczne wymagające leczenia w pierwszej kolejności
 • obniżenie sprawności intelektualno-poznawczej uniemożliwiające  udział w psychoterapii
Leczenie bezpłatne: Tak
Zakres działalności:
 
 • uzależnienie od alkoholu lub kilku substancji, w tym alkoholu (terapia indywidualna i grupowa)
 • działania konsultacyjno-edukacyjne dla rodzin osób uzależnionych 

 

 

3. Oddział Leczenia Alkoholowych Zespołów Abstynencyjnych
ul. Babińskiego 29, 30-393 Kraków
tel. /fax. (12) 652 43 78

 

Rejestracja pacjentów: osobiście
Godziny przyjęć:
całodobowo
Potrzebne dokumenty: dowód osobisty, aktualny dowód ubezpieczenia
Sposób kwalifikacji do leczenia:
o przyjęciu na oddział decyduje lekarz dyżurny Izby Przyjęć
Przeciwwskazania do przyjęcia: Brak
Leczenie bezpłatne:
Tak
Zakres działalności:
 • leczenie alkoholowych zespołów abstynencyjnych
 • leczenie polekowych zespołów abstynencyjnych
 • leczenie zespołów abstynencyjnych po kilku substancja psychoaktywnych, w tym alkoholu
 • motywowanie pacjentów do podjęcia psychoterapii uzależnienia (indywidualnie i grupowo)

 


 

KRAKOWSKIE CENTRUM TERAPII UZALEŻNIEŃ
ul. Wielicka 73, 30-552 Kraków tel. /fax. (12) 425 57 47 ; (12) 290 05 56
e-mail: poradnia@kctu.pl
www.kctu.pl

  

 

Jednostki lecznicze odwykowe wchodzące w skład KCTU:

 

1. Ośrodek Psychoterapii Uzależnień i Współuzależnienia
ul. Wielicka 73, 30-552 Kraków
tel. /fax. (12) 425 57 47 ; (12) 290 05 56
e-mail:
poradnia@kctu.pl


W ramach OPUiW funkcjonują:

 

A.  Ambulatorium

Rejestracja pacjentów: osobiście lub telefonicznie
Godziny przyjęć: od poniedziałku do piątku: 7.30 – 20.00
Potrzebne dokumenty: dowód osobisty, aktualny dowód ubezpieczenia
Sposób kwalifikacji do leczenia: konsultacja diagnostyczna
Przeciwwskazania do przyjęcia:

 •  brak własnej motywacji do leczenia
 • stan zdrowia pacjenta
Leczenie bezpłatne: Tak
Zakres działalności:
 • uzależnienie od alkoholu lub kilku substancji, w tym alkoholu (terapia indywidualna i grupowa)
 • uzależnienie od środków psychoaktywnych innych niż alkohol (terapia indywidualna i grupowa)
 • uzależnienie od hazardu lub inne uzależnienie behawioralne (terapia indywidualna i grupowa)
 • młodzież używająca szkodliwe lub uzależniona od środków psychoaktywnych (terapia indywidualna, terapia indywidualna rodziców)
 • terapia dla rodzin hazardzistów (indywidualna i grupowa)terapia  współuzależnienia (indywidualna i grupowa)
 • pacjenci uzależnieni z uszkodzeniami OUN (terapia indywidualna i grupowa)
 • działania konsultacyjno-edukacyjne dla rodzin osób uzależnionych
 • porady prawne, socjalne, doradztwo finansowe

 

B.  Oddział Dzienny

Rejestracja pacjentów: osobiście lub telefonicznie
Godziny przyjęć: od poniedziałku do piątku: 7.30 – 15.00
Potrzebne dokumenty: dowód osobisty, aktualny dowód ubezpieczenia
Sposób kwalifikacji do leczenia: konsultacja diagnostyczna, skierowanie lekarskie do leczenia na oddziale dziennym– istnieje możliwość konsultacji lekarskiej i wystawienia skierowania w Ośrodku
Przeciwwskazania do przyjęcia:

 • brak własnej motywacji do leczenia
 • stan zdrowia pacjenta
Leczenie bezpłatne: Tak
Zakres działalności:
 • uzależnienie od alkoholu lub kilku substancji, w tym alkoholu (terapia indywidualna i grupowa)

  

2. Ośrodek Psychoterapii DDA
ul. Jerzmanowskiego 40, 30-836 Kraków
tel. /fax. (12) 359 30 18 ; (12) 633  50 08
e-mail: filia@kctu.pl

 

 

Rejestracja pacjentów: osobiście lub telefonicznie
Godziny przyjęć: od poniedziałku do piątku:  7.30 – 20.00
Potrzebne dokumenty: dowód osobisty, aktualny dowód ubezpieczenia
Sposób kwalifikacji do leczenia: proces kwalifikacji zawiera konsultacje psychiatry i psychologa klinicznego oparte m.in. o testy i wywiad kliniczny.
Przeciwwskazania do przyjęcia:
 • niewystarczająca motywacja do długoterminowej psychoterapii 
 • diagnoza kliniczna wskazująca na konieczność zastosowania innej niż proponowana przez ośrodek formy leczenia
Leczenie bezpłatne: Tak
Oferta kompleksowego leczenia osób z syndromem DDA zawiera:
 • terapię indywidualną DDA
 • terapię grupową DDA: psychoterapeutyczne grupy ambulatoryjne o charakterze zintensyfikowanym, psychoterapeutyczne grupy wyjazdowe (maratonowe)
 • psychoedukację i treningi
 • obozy terapeutyczne
 • pracę  z rodzinami

 

 


NZOZ Centrum Medycyny Profilaktycznej Sp. z o.o.
Poradnia uzależnień
ul. Komorowskiego 12, 30-106 Kraków
tel. (12) 68 30 527 / fax. (12) 421 34 66
e-mail: janczy@cmp.krakow.pl
www.cmp-krakow.pl

 

Rejestracja pacjentów: osobiście lub telefonicznie
Godziny  przyjęć: poniedziałek   8.00 – 15.00
                              wtorek           11.00 – 16.00
                              środa             13.00 – 16.00
                              czwartek        8.00 - 15.00
                              piątek             8.00 – 15.00
Potrzebne dokumenty: dowód osobisty, aktualny dowód ubezpieczenia
Sposób kwalifikacji do leczenia: konsultacja diagnostyczna z lekarzem lub terapeutą
Przeciwwskazania do przyjęcia: każdorazowo określane terapeutycznie przez specjalistę
Leczenie bezpłatne: Tak
Zakres działalności:
 •  uzależnienie od alkoholu lub kilku substancji, w tym alkoholu (terapia indywidualna i grupowa)
 • działania konsultacyjno-edukacyjne dla rodzin osób uzależnionych
 • terapia indywidualna współuzależnienia
 • terapia grupowa współuzależnienia
 • terapia indywidualna DDA

 

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Fundacja "Zdrowie dla Budowlanych"
Poradnia Leczenia Uzależnień "Alko-Med"

os. Sportowe 24
31-966 Kraków
tel: 512-981-617
e-mail:
alkomed@gmail.com
 
 
 
 
Rejestracja pacjentów: osobiście lub telefonicznie
Potrzebne dokumenty: dowód osobisty
Sposób kwalifikacji do leczenia: konsultacja diagnostyczna, konsultacja psychiatryczna, ocena motywacji
Przeciwwskazania do przyjęcia: ostre stany psychotyczne
Leczenie bezpłatne: Tak
Zakres działalności:
 • uzależnienie od alkoholu lub kilku substancji, w tym alkoholu (terapia indywidualna i grupowa)
 • uzależnienie od hazardu lub inne uzależnienie behawioralne (terapia indywidualna)
 • działania konsultacyjno-edukacyjne dla rodzin osób uzależnionych
 • terapia indywidualna współuzależnienia
 • terapia grupowa współuzależnienia
 • terapia indywidualna DDA

 _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Nowohuckie Centrum Psychoterapii i Terapii Uzależnień „PEMA”
Poradnia Leczenia Uzależnień
os. Kolorowe 21, 31-941 Kraków
tel. /fax. (12) 644 45 55
e-mail: poradniapema@gmail.com
www.poradnia-pema.pl

 

Rejestracja pacjentów: osobiście lub telefonicznie
Godziny przyjęć: wtorek: 9.00 – 17.00
Potrzebne dokumenty: dowód osobisty, aktualny dowód ubezpieczenia
Sposób kwalifikacji do leczenia: konsultacja diagnostyczna, badanie poziomu motywacji
Przeciwwskazania do przyjęcia: pacjent znajduje się pod wpływem alkoholu
Leczenie bezpłatne: Tak
Zakres działalności:
 • uzależnienie od alkoholu lub kilku substancji, w tym alkoholu (terapia indywidualna i grupowa)
 • działania konsultacyjno-edukacyjne dla rodzin osób uzależnionych
 • terapia indywidualna współuzależnienia
 • terapia grupowa współuzależnieni
 • terapia indywidualna DDA
 • program dla pijących szkodliwie – dorośli (terapia indywidualna, grupowa)
 • program dla ofiar przemocy (terapia indywidualna, grupowa)
 • program dla uzależnionych od nikotyny (terapia indywidualna, grupowa)

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Szpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera w Krakowie
Poradnia Leczenia Uzależnień
os. Złotej Jesieni 1, 31 - 826 Kraków
tel. (12) 646 83 17 / fax. (12) 646 89 30
e-mail: plu@rydygier.krakow.pl
www.rydygierkrakow.pl

 

Rejestracja pacjentów: osobiście lub telefonicznie
Godziny przyjęć: od poniedziałku do piątku: 9.00 – 15.00
Potrzebne dokumenty: dowód osobisty, aktualny dowód ubezpieczenia
Sposób kwalifikacji do leczenia:
konsultacja diagnostyczna
Przeciwwskazania do przyjęcia:
 • poważne trudności w utrzymaniu abstynencji
 • zaburzenia psychotyczne
 • zaburzenia uniemożliwiające podjęcie psychoterapii
 • uszkodzenia OUM
Leczenie bezpłatne: Tak
Zakres działalności:
 • uzależnienie od alkoholu lub kilku substancji, w tym alkoholu (terapia indywidualna i grupowa)
 • uzależnienie od środków psychoaktywnych innych niż alkohol (terapia indywidualna)
 • uzależnienie od hazardu lub inne uzależnienie behawioralne (terapia indywidualna)
 • działania konsultacyjno-edukacyjne dla rodzin osób uzależnionych
 • terapia indywidualna współuzależnienia
 • terapia indywidualna DDA
 • program dla pacjentów uzależnionych od opiatów – program substytucyjny metadonem

 _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 
„PRO-VITA” Centrum Zdrowia Psychicznego i Terapii Uzależnień NZOZ Kraków – Śródmieście
ul. Estery 6, 31-056 Kraków
tel. /fax. (12) 421 95 67
e-mail: provita.nzoz@wp.pl
www.provita.org.pl

 

Jednostki lecznicze odwykowe wchodzące w skład:

 

1. Oddział Dzienny Psychoterapii Uzależnień

Rejestracja pacjentów: osobiście lub telefonicznie
Godziny przyjęć:od poniedziałku do piątku: 8.00 – 20.00
Potrzebne dokumenty: dowód osobisty, aktualny dowód ubezpieczenia
Sposób kwalifikacji do leczenia: konsultacja diagnostyczna
Przeciwwskazania do przyjęcia: stan zdrowia uniemożliwiający podjęcie leczenia
Leczenie bezpłatne: Tak
Zakres działalności:
 • uzależnienie od alkoholu lub kilku substancji, w tym alkoholu (terapia indywidualna i grupowa)
 • uzależnienie od hazardu lub inne uzależnienie behawioralne (terapia indywidualna i grupowa)

 

2. Poradnia Leczenia Uzależnień i Współuzależnień

Rejestracja pacjentów: osobiście lub telefonicznie
Godziny przyjęć: od poniedziałku do piątku: 8.00 – 20.00
Potrzebne dokumenty: dowód osobisty, aktualny dowód ubezpieczenia
Sposób kwalifikacji do leczenia: konsultacja diagnostyczna
Przeciwwskazania do przyjęcia: stan zdrowia uniemożliwiający podjęcie leczenia
Leczenie bezpłatne: Tak
Zakres działalności:

 •  uzależnienie od alkoholu lub kilku substancji, w tym alkoholu (terapia indywidualna i grupowa)
 •    uzależnienie od hazardu lub inne uzależnienie behawioralne (terapia indywidualna i grupowa)
 • młodzież używająca szkodliwe lub uzależniona od środków psychoaktywnych (terapia indywidualna, grupowa, terapia indywidualna rodziców)
 • działania konsultacyjno-edukacyjne dla rodzin osób uzależnionych
 • terapia indywidualna współuzależnienia
 • terapia grupowa współuzależnienia
 • terapia indywidualna DDAterapia grupowa DDA
 • program dla osób stosujących przemoc
 • program edukacyjno-terapeutyczny dla osób prowadzących pojazdy mechaniczne pod wpływem alkoholu

 

 _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

STOWARZYSZENIE DOBREJ NADZIEI NZOZ DOBREJ NADZIEI
e-mail: dobra_nadzieja@op.pl
www.nzoz.sdn.org.pl

 

Jednostki lecznicze odwykowe wchodzące w skład NZOZ:

 

1. Poradnia Leczenia Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia
ul. Batorego 3 i 5, 31 - 135 Kraków
tel./fax. (12) 633 35 31

 

Rejestracja pacjentów: telefonicznie
Godziny przyjęć: od poniedziałku do piątku: 8.00 – 19.00
Potrzebne dokumenty: dowód osobisty, aktualny dowód ubezpieczenia
Sposób kwalifikacji do leczenia: spotkanie indywidualne z terapeutą
Przeciwwskazania do przyjęcia:
 • pacjent znajduje się pod wpływem alkoholu
Leczenie bezpłatne: Tak
Zakres działalności:
 • uzależnienie od alkoholu lub kilku substancji, w tym alkoholu (terapia indywidualna i grupowa)
 • działania konsultacyjno-edukacyjne dla rodzin osób uzależnionych
 • terapia indywidualna i grupowa współuzależnienia

 

2. Poradnia Leczenia Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia
ul. Radomska 36, 31 - 435 Kraków
tel./fax. (12) 418 18 52

 

Rejestracja pacjentów: telefonicznie
Godziny przyjęć: od poniedziałku do piątku: 9.00 – 17.00
Potrzebne dokumenty: dowód osobisty, aktualny dowód ubezpieczenia
Sposób kwalifikacji do leczenia: konsultacja diagnostyczna
Przeciwwskazania do przyjęcia:
 • pacjent znajduje się pod wpływem alkoholu
Leczenie bezpłatne: Tak
Zakres działalności:
 • uzależnienie od alkoholu lub kilku substancji, w tym alkoholu (terapia indywidualna i grupowa)
 • działania konsultacyjno-edukacyjne dla rodzin osób uzależnionych
 • terapia indywidualna współuzależnienia

 

 


 
Stowarzyszenie Pomocna Dłoń

 

Jednostki lecznicze odwykowe wchodzące w skład:
 
 
1. Poradnia Leczenia Uzależnień
ul. Radzikowskiego 29, 31-315 Kraków
tel. /fax. (12) 626 02 33
e-mail: stowarzyszenie.poradnia@wp.pl

 

Rejestracja pacjentów: osobiście lub telefonicznie
Godziny przyjęć:    poniedziałek 08.00 - 20.30

                                    wtorek 08.00 - 20.00

                                    środa 10.00 - 20.00

                                    czwartek 08.00 - 20.00

                                    piątek 08.00 - 17.00

 

Potrzebne dokumenty: dowód osobisty, aktualny dowód ubezpieczenia, dokumentacja z poprzedniego leczenia odwykowego lub innego
Sposób kwalifikacji do leczenia: kwalifikacja na podstawie rozmowy przeprowadzonej z terapeutą  oraz konsultacji z lekarzem psychiatrą
Przeciwwskazania do przyjęcia:

 • każdorazowo i indywidualnie określane przez zespół leczący
 • pacjent znajduje się pod wpływem alkoholu

Leczenie bezpłatne: Tak
Zakres działalności:

 • uzależnienie od alkoholu lub kilku substancji, w tym alkoholu (terapia indywidualna i grupowa)
 • działania konsultacyjno-edukacyjne dla rodzin osób uzależnionych
 • terapia par dla osób z problemem uzależnienia w rodzinie
 • terapia indywidualna współuzależnienia
 • terapia grupowa współuzależnienia
 • terapia indywidualna DDA
 • grupa dla sprawców przemocy
 • grupa dla ryzykownie pijących
 • grupa wsparcia dla długotrwale bezrobotnych, uzależnionych od alkoholu podopiecznych MOPS w Krakowie
 • grupa wsparcia podtrzymująca efekty leczenia antyalkoholowego dla osób z podwójną diagnozą tj.  uzależnionych od alkoholu z współistniejącymi zaburzeniami w obrębie OUN
 • spotkania indywidualne dla pacjentów z uszkodzeniami w obrębię OUN podtrzymujące efekty leczenia odwykowego

 

2. Poradnia Leczenia Uzależnień
ul. Sudolska 16, 31-422 Kraków
tel. /fax. (12) 418 05 34
e-mail: stowarzyszenie.poradnia@wp.pl

 

Rejestracja pacjentów: osobiście lub telefonicznie
Godziny przyjęć:    poniedziałek       9:00 – 20:30

                               wtorek - piątek  8:00 - 20:00
                                                                       

Potrzebne dokumenty: dowód osobisty, aktualny dowód ubezpieczenia, dokumentacja z poprzedniego leczenia odwykowego lub innego
Sposób kwalifikacji do leczenia: kwalifikacja na podstawie rozmowy przeprowadzonej z terapeutą  oraz konsultacji z lekarzem psychiatrą
Przeciwwskazania do przyjęcia:

 • każdorazowo i indywidualnie określane przez zespół leczący
 • pacjent znajduje się pod wpływem alkoholu

Leczenie bezpłatne: Tak
Zakres działalności:

 • działania konsultacyjno-edukacyjne dla rodzin osób uzależnionych
 • terapia par dla osób z problemem uzależnienia w rodzinie
 • terapia indywidualna współuzależnienia
 • terapia grupowa współuzależnienia
 • terapia indywidualna DDA
 • terapia grupowa DDA

 

 _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 
NZOZ Specjalistyczna Przychodnia Lekarska „ERGOMED”
Poradnia Leczenia Uzależnień i Współuzależnienia
ul. Bonarka 18, 30-415 Kraków
tel. /fax. (12) 66266 21 95 wew.107
e-mail: medycyna@pracy.krakow.pl
www.ergomed.pl

 

Rejestracja pacjentów: osobiście lub telefonicznie
Godziny przyjęć: od poniedziałku do piątku 10.00 – 20.00
Potrzebne dokumenty: dowód osobisty
Leczenie bezpłatne: Tak
Zakres działalności:
 • uzależnienie od alkoholu lub kilku substancji, w tym alkoholu (terapia indywidualna i grupowa)
 • terapia indywidualna współuzależnienia
 • terapia grupowa współuzależnienia
 

 

 


NZOZ Małopolskie Centrum Profilaktyki i Leczenia Uzależnień
Poradnia Leczenia Uzależnień
ul. Stoczniowców 7, 30-709 Kraków
tel. (12) 262 96 29 / fax. (12) 262 95 49
e-mail: mcpilu@wp.pl

 

Rejestracja pacjentów: osobiście lub telefonicznie
Godziny przyjęć: od poniedziałku do piątku: 8.00 – 20.00
Potrzebne dokumenty: dowód osobisty, aktualny dowód ubezpieczenia
Sposób kwalifikacji do leczenia: konsultacja diagnostyczna
Przeciwwskazania do przyjęcia:
 • pacjent znajduje się w ciągu alkoholowym lub narkotycznym
 • psychoza (i inne, wymagające leczenia)
Leczenie bezpłatne: Tak
Zakres działalności:
 • uzależnienie od alkoholu lub kilku substancji, w tym alkoholu (terapia indywidualna i grupowa)
 • uzależnienie od środków psychoaktywnych innych niż alkohol (terapia indywidualna i grupowa)
 • uzależnienie od hazardu lub inne uzależnienie behawioralne (terapia indywidualna)
 • młodzież używająca szkodliwe lub uzależniona od środków psychoaktywnych (terapia indywidualna, grupowa, terapia indywidualna rodziców, grupowa rodziców)
 • działania konsultacyjno-edukacyjne dla rodzin osób uzależnionych
 • terapia indywidualna współuzależnienia
 • terapia grupowa współuzależnienia
 • terapia indywidualna DDA
 • Program dla osób uzależnionych od leków
 • Program dla osób z podwójną diagnozą
 • Program substytucyjnego leczenia

 


 

SNZOZ UNIMED Sp. z o.o.
Poradnia leczenia uzależnienia od alkoholu i współuzaleznienia
ul. Młodej Polski 7, 30-131 Kraków
tel. (12) 63 70 849
e-mail:
rejestracja@unimed-nzoz.pl

 

 

Rejestracja pacjentów: osobiście lub telefonicznie
Godziny  przyjęć: poniedziałek   8.00 – 20.00
                                  wtorek           8.00 – 20.00
                                  środa             8.00 – 20.00
                                  czwartek       8.00 – 20.00
                                  piątek            8.00 – 20.00

                                  sobota           8.00 – 16.00 

 

Potrzebne dokumenty: dowód osobisty, 
Sposób kwalifikacji do leczenia: konsultacja u terapeuty
Przeciwwskazania do przyjęcia: pacjent znajduje się pod wpływem alkoholu lub innych środków psychoaktywnych
Leczenie bezpłatne: leczenie bezpłatne wyłącznie dla osób zameldowanych w Krakowie

 

__________________________________________________________________________________________________

Szpital Uniwersytecki w Krakowie   
Oddział Kliniczny Psychiatrii Dorosłych, Dzieci i Młodzieży 
   
Poradnia Leczenia Uzależnień dla Dorosłych
Poradnia Leczenia Uzależnień dla Dzieci i Młodzieży
ul. Śniadeckich 3, 31-531 Kraków   
tel. 12/424-87-43

 


 

 

CENTRUM TERAPII UZALEŻNIEŃ I POMOCY PSYCHOLOGICZNEJ
ul. Celna 9, 30-507 Kraków

tel./fax: 12 422 50 29

 

Rejestracja pacjentów: osobiście lub telefonicznie

Godziny przyjęć pacjentów zgłaszających się po raz pierwszy:

Poniedziałek          9:00 - 18:00

Wtorek                9:00 - 18:00

Czwartek              9:00 - 18:00

Piątek                   9:00 - 14:00

Bezpłatne leczenie wyłącznie dla osób zameldowanych w Krakowie

 


Centrum Medyczne Maszachaba
Poradnia Leczenia Uzależnień

ul. Prądnicka 50A 31-202 Kraków
tel: (12) 632-70-27, (12) 623-70-69
e-mail: rej@maszachaba.com.pl


Rejestracja pacjentów : osobiście lub telefonicznie

Godziny przyjęć :

poniedziałek,wtorek,czwartek,piątek 8:00-19:00
środa 8:00 - 20:00
sobota 8:00 - 14:00

Potrzebne dokumenty : dowód osobisty
Sposób kwalifikacji do leczenia : konsultacja diagnostyczna
Przeciwwskazania do przyjęcia: pacjent znajduje się pod wpływem alkoholu lub innych środków psychoaktywnych
Leczenie bezpłatne : Tak

Zakres działalności:
- uzależnienie od alkoholu lub kilku substancji, w tym alkoholu (terapia indywidualna i grupowa)
- terapia indywidualna współuzależnienia
- terapia grupowa współuzależnienia
- terapia indywidualna DDA
- terapia grupowa DDA