Nasza strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usługi zgodnie Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.

Wojewódzki Ośrodek Terapii
Uzależnienia i Współuzależnienia
w Krakowie
Szpital Kliniczny im. dr. Józefa Babińskiego SP ZOZ
ul. Babińskiego 29, 30-393 Kraków

 

WOJEWÓDZKI OŚRODEK TERAPII UZALEŻNIENIA I WSPÓŁUZALEŻNIENIA
Szpital Kliniczny im. dr. Józefa Babińskiego SP ZOZ Kraków

ul. Babińskiego 29, 30-393 Kraków

e-mail:
wotuw@babinski.pl
www.wotuw.malopolska.pl

 

Jednostki lecznicze wchodzące w skład WOTUW:

1. Poradnia dla osób z problemem alkoholowym
ul. Babińskiego 29, 30-393 Kraków
tel. /fax. (12) 652 44 99

 

Rejestracja pacjentów: osobiście lub telefonicznie
Godziny przyjęć pacjentów zgłaszających się po raz pierwszy:
poniedziałek, środa,czwartek: 9.00-12.00
Potrzebne dokumenty: dowód osobisty, aktualny dowód ubezpieczenia.
UWAGA: placówki terapii uzależnienia od alkoholu przyjmują także pacjentów nieubezpieczonych.
Sposób kwalifikacji do leczenia: kwalifikacja na podstawie rozmowy przeprowadzonej z terapeutą
Przeciwwskazania do przyjęcia:
 • zespół odstawienia od alkoholu ( wskazane wcześniejsze odtrucie)
 • niemożność utrzymania abstynencji przez 72 godziny w okresie ostatniego roku ( wskazane wcześniejsze odtrucie)
 • inne ostre stany somatyczne (wskazane wcześniejsze wyleczenie)
Leczenie bezpłatne: Tak
Zakres działalności: 
 • uzależnienie od alkoholu lub kilku substancji, w tym alkoholu (terapia indywidualna i grupowa)
 • terapia indywidualna współuzależnienia
 • terapia indywidualna DDA
 • psychoterapia grupowa dla wszystkich grup pacjentów po programie podstawowym  

 

 

2. Oddział Terapii Uzależnienionych od Alkoholu, w tym osób z innymi dysfunkcjami
ul. Babińskiego 29,  30-393 Kraków
tel./fax: (12) 652 42 70

 

Rejestracja pacjentów: osobiście lub telefonicznie
Godziny przyjęć: od poniedziałku do piątku: 8.30 – 14.30
Potrzebne dokumenty: dowód osobisty, aktualny dowód ubezpieczenia, skierowanie od lekarza do leczenia w całodobowym oddziale terapii uzależnienia od alkoholu,
dokumentacja z poprzedniego leczenia odwykowego lub innego (karty informacyjne, wyniki badań, zalecenia i aktualnie przyjmowane leki)
S
posób kwalifikacji do leczenia: konsultacja terapeutyczna i lekarska w Oddziale
Przeciwwskazania do przyjęcia:  
 • choroby psychiczne i somatyczne wymagające leczenia w pierwszej kolejności
 • obniżenie sprawności intelektualno-poznawczej uniemożliwiające  udział w psychoterapii
Leczenie bezpłatne: Tak
Zakres działalności:
 
 • uzależnienie od alkoholu lub kilku substancji, w tym alkoholu (terapia indywidualna i grupowa)
 • działania konsultacyjno-edukacyjne dla rodzin osób uzależnionych 

 

 

3. Oddział Leczenia Alkoholowych Zespołów Abstynencyjnych
ul. Babińskiego 29, 30-393 Kraków
tel. /fax. (12) 652 43 78

 

Rejestracja pacjentów: osobiście
Godziny przyjęć:
całodobowo
Potrzebne dokumenty: dowód osobisty, aktualny dowód ubezpieczenia
Sposób kwalifikacji do leczenia:
o przyjęciu na oddział decyduje lekarz dyżurny Izby Przyjęć
Przeciwwskazania do przyjęcia: Brak
Leczenie bezpłatne:
Tak
Zakres działalności:
 • leczenie alkoholowych zespołów abstynencyjnych
 • leczenie polekowych zespołów abstynencyjnych
 • leczenie zespołów abstynencyjnych po kilku substancja psychoaktywnych, w tym alkoholu
 • motywowanie pacjentów do podjęcia psychoterapii uzależnienia (indywidualnie i grupowo)

 


 

KRAKOWSKIE CENTRUM TERAPII UZALEŻNIEŃ
ul. Wielicka 73, 30-552 Kraków tel. /fax. (12) 425 57 47
e-mail: poradnia@kctu.pl
www.kctu.pl

  

 

Jednostki lecznicze odwykowe wchodzące w skład KCTU:

 

1. Ośrodek Psychoterapii Uzależnień i Współuzależnienia
ul. Wielicka 73, 30-552 Kraków
tel. /fax. (12) 425 57 47
e-mail:
poradnia@kctu.pl


W ramach OPUiW funkcjonują:

 

A.  Ambulatorium

Rejestracja pacjentów: osobiście lub telefonicznie
Godziny przyjęć: od poniedziałku do piątku: 7.30 – 20.00
Potrzebne dokumenty: dowód osobisty, aktualny dowód ubezpieczenia
Sposób kwalifikacji do leczenia: konsultacja diagnostyczna
Przeciwwskazania do przyjęcia:

 •  brak własnej motywacji do leczenia
 • stan zdrowia pacjenta
Leczenie bezpłatne: Tak
Zakres działalności:
 • uzależnienie od alkoholu lub kilku substancji, w tym alkoholu (terapia indywidualna i grupowa)
 • uzależnienie od środków psychoaktywnych innych niż alkohol (terapia indywidualna i grupowa)
 • uzależnienie od hazardu lub inne uzależnienie behawioralne (terapia indywidualna i grupowa)
 • młodzież używająca szkodliwe lub uzależniona od środków psychoaktywnych (terapia indywidualna, terapia indywidualna rodziców)
 • terapia dla rodzin hazardzistów (indywidualna i grupowa)terapia  współuzależnienia (indywidualna i grupowa)
 • pacjenci uzależnieni z uszkodzeniami OUN (terapia indywidualna i grupowa)
 • działania konsultacyjno-edukacyjne dla rodzin osób uzależnionych
 • porady prawne, socjalne, doradztwo finansowe

 

B.  Oddział Dzienny

Rejestracja pacjentów: osobiście lub telefonicznie
Godziny przyjęć: od poniedziałku do piątku: 7.30 – 15.00
Potrzebne dokumenty: dowód osobisty, aktualny dowód ubezpieczenia
Sposób kwalifikacji do leczenia: konsultacja diagnostyczna, skierowanie lekarskie do leczenia na oddziale dziennym– istnieje możliwość konsultacji lekarskiej i wystawienia skierowania w Ośrodku
Przeciwwskazania do przyjęcia:

 • brak własnej motywacji do leczenia
 • stan zdrowia pacjenta
Leczenie bezpłatne: Tak
Zakres działalności:
 • uzależnienie od alkoholu lub kilku substancji, w tym alkoholu (terapia indywidualna i grupowa)

  

2. Ośrodek Psychoterapii DDA
ul. Jerzmanowskiego 40, 30-836 Kraków
tel. /fax.
(12) 425 57 47
e-mail: filia@kctu.pl

 

 

Rejestracja pacjentów: osobiście lub telefonicznie
Godziny przyjęć: od poniedziałku do piątku:  7.30 – 20.00
Potrzebne dokumenty: dowód osobisty, aktualny dowód ubezpieczenia
Sposób kwalifikacji do leczenia: proces kwalifikacji zawiera konsultacje psychiatry i psychologa klinicznego oparte m.in. o testy i wywiad kliniczny.
Przeciwwskazania do przyjęcia:
 • niewystarczająca motywacja do długoterminowej psychoterapii 
 • diagnoza kliniczna wskazująca na konieczność zastosowania innej niż proponowana przez ośrodek formy leczenia
Leczenie bezpłatne: Tak
Oferta kompleksowego leczenia osób z syndromem DDA zawiera:
 • terapię indywidualną DDA
 • terapię grupową DDA: psychoterapeutyczne grupy ambulatoryjne o charakterze zintensyfikowanym, psychoterapeutyczne grupy wyjazdowe (maratonowe)
 • psychoedukację i treningi
 • obozy terapeutyczne
 • pracę  z rodzinami

 

 


 
 
NZOZ Centrum Medycyny Profilaktycznej Sp. z o.o.
Poradnia uzależnień
ul. Komorowskiego 12, 30-106 Kraków
tel. (12) 68 30 528
www.cmp.krakow.pl

 

Rejestracja pacjentów: osobiście lub telefonicznie (tel. (12) 427 80 71) w dni powszednie od 7.00 do 19.00.
Informacja i zapisy pacjentów na terapię: telefonicznie (tel. 12/ 68-30-528) w poniedziałki, wtorki i czwartki w godzinach od 8.00 do 14.00 lub stacjonarnie w gabinecie 225 na 1 piętrze.

Godziny  przyjęć: dni robocze     
8.00 – 20.00
                               sobota              8.00 – 14.00
 
Potrzebne dokumenty: dowód osobisty, aktualny dowód ubezpieczenia
Sposób kwalifikacji do leczenia: konsultacja diagnostyczna z lekarzem lub terapeutą
Przeciwwskazania do przyjęcia: każdorazowo określane terapeutycznie przez specjalistę
Leczenie bezpłatne: Tak 
Forma udzielania świadczeń: stacjonarnie, online, telefonicznie (terapia indywidualna), sesje grupowe tylko online (stan na dzień 4 marca 2021 r.).

Zakres działalności:
 •  uzależnienie od alkoholu lub kilku substancji, w tym alkoholu (terapia indywidualna i grupowa)
 • działania konsultacyjno-edukacyjne dla rodzin osób uzależnionych
 • terapia indywidualna współuzależnienia
 • terapia grupowa współuzależnienia
 • terapia indywidualna DDA

 

 


 

Fundacja "Zdrowie dla Budowlanych"
Poradnia Leczenia Uzależnień "Alko-Med"

os. Sportowe 24
31-966 Kraków
tel: 512-981-617
e-mail:
alkomed@gmail.com
 
 
 
 
Rejestracja pacjentów: osobiście lub telefonicznie
Potrzebne dokumenty: dowód osobisty
Sposób kwalifikacji do leczenia: konsultacja diagnostyczna, konsultacja psychiatryczna, ocena motywacji
Przeciwwskazania do przyjęcia: ostre stany psychotyczne
Leczenie bezpłatne: Tak
Zakres działalności:
 • uzależnienie od alkoholu lub kilku substancji, w tym alkoholu (terapia indywidualna i grupowa)
 • uzależnienie od hazardu lub inne uzależnienie behawioralne (terapia indywidualna)
 • działania konsultacyjno-edukacyjne dla rodzin osób uzależnionych
 • terapia indywidualna współuzależnienia
 • terapia grupowa współuzależnienia
 • terapia indywidualna DDA

 

 


 

Nowohuckie Centrum Psychoterapii i Terapii Uzależnień „PEMA”
Poradnia Leczenia Uzależnień
os. Kolorowe 21, 31-941 Kraków
tel. /fax. (12) 644 45 55
e-mail: sekretariat@poradnia-pema.pl
www.poradnia-pema.pl

 

Rejestracja pacjentów: osobiście lub telefonicznie
Godziny przyjęć: 9.00 – 20.00
W czasie pandemii telefon do poradni czynny w godzinach: 9.00- 15.00
Potrzebne dokumenty: dowód osobisty, aktualny dowód ubezpieczenia
Sposób kwalifikacji do leczenia: konsultacja diagnostyczna, badanie poziomu motywacji
Przeciwwskazania do przyjęcia: pacjent znajduje się pod wpływem alkoholu
Leczenie bezpłatne: Tak
Zakres działalności:
 • uzależnienie od alkoholu lub kilku substancji, w tym alkoholu (terapia indywidualna i grupowa)
 • działania konsultacyjno-edukacyjne dla rodzin osób uzależnionych
 • terapia indywidualna współuzależnienia
 • terapia grupowa współuzależnieni
 • terapia indywidualna DDA
 • program dla pijących szkodliwie – dorośli (terapia indywidualna, grupowa)
 • program dla ofiar przemocy (terapia indywidualna, grupowa)
 • program dla uzależnionych od nikotyny (terapia indywidualna, grupowa)

 


 

Szpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera w Krakowie
Poradnia Leczenia Uzależnień
os. Złotej Jesieni 1, 31 - 826 Kraków
tel. (12) 646 83 17 / fax. (12) 646 89 30
e-mail: plu@rydygier.krakow.pl
www.rydygierkrakow.pl

 

Rejestracja pacjentów: osobiście lub telefonicznie
Godziny przyjęć: od poniedziałku do piątku: 9.00 – 15.00
Potrzebne dokumenty: dowód osobisty, aktualny dowód ubezpieczenia
Sposób kwalifikacji do leczenia:
konsultacja diagnostyczna
Przeciwwskazania do przyjęcia:
 • poważne trudności w utrzymaniu abstynencji
 • zaburzenia psychotyczne
 • zaburzenia uniemożliwiające podjęcie psychoterapii
 • uszkodzenia OUM
Leczenie bezpłatne: Tak
Zakres działalności:
 • uzależnienie od alkoholu lub kilku substancji, w tym alkoholu (terapia indywidualna i grupowa)
 • uzależnienie od środków psychoaktywnych innych niż alkohol (terapia indywidualna)
 • uzależnienie od hazardu lub inne uzależnienie behawioralne (terapia indywidualna)
 • działania konsultacyjno-edukacyjne dla rodzin osób uzależnionych
 • terapia indywidualna współuzależnienia
 • terapia indywidualna DDA
 • program dla pacjentów uzależnionych od opiatów – program substytucyjny metadonem

 

 


  

„PRO-VITA” Centrum Zdrowia Psychicznego i Terapii Uzależnień NZOZ Kraków – Śródmieście
ul. Basztowa 5, 31-134 Kraków
tel. /fax. (12) 421 95 67
e-mail: provita.nzoz@wp.pl
www.provita.org.pl

 

Jednostki lecznicze odwykowe wchodzące w skład:

 

1. Oddział Dzienny Psychoterapii Uzależnień

Rejestracja pacjentów: osobiście lub telefonicznie
Godziny przyjęć:od poniedziałku do piątku: 8.00 – 20.00
Potrzebne dokumenty: dowód osobisty, aktualny dowód ubezpieczenia
Sposób kwalifikacji do leczenia: konsultacja diagnostyczna
Przeciwwskazania do przyjęcia: stan zdrowia uniemożliwiający podjęcie leczenia
Leczenie bezpłatne: Tak
Zakres działalności:
 • uzależnienie od alkoholu lub kilku substancji, w tym alkoholu (terapia indywidualna i grupowa)
 • uzależnienie od hazardu lub inne uzależnienie behawioralne (terapia indywidualna i grupowa)

 

2. Poradnia Leczenia Uzależnień i Współuzależnień

Rejestracja pacjentów: osobiście lub telefonicznie
Godziny przyjęć: od poniedziałku do piątku: 8.00 – 20.00
Potrzebne dokumenty: dowód osobisty, aktualny dowód ubezpieczenia
Sposób kwalifikacji do leczenia: konsultacja diagnostyczna
Przeciwwskazania do przyjęcia: stan zdrowia uniemożliwiający podjęcie leczenia
Leczenie bezpłatne: Tak
Zakres działalności:

 •  uzależnienie od alkoholu lub kilku substancji, w tym alkoholu (terapia indywidualna i grupowa)
 •    uzależnienie od hazardu lub inne uzależnienie behawioralne (terapia indywidualna i grupowa)
 • młodzież używająca szkodliwe lub uzależniona od środków psychoaktywnych (terapia indywidualna, grupowa, terapia indywidualna rodziców)
 • działania konsultacyjno-edukacyjne dla rodzin osób uzależnionych
 • terapia indywidualna współuzależnienia
 • terapia grupowa współuzależnienia
 • terapia indywidualna DDAterapia grupowa DDA
 • program dla osób stosujących przemoc
 • program edukacyjno-terapeutyczny dla osób prowadzących pojazdy mechaniczne pod wpływem alkoholu

 

 

 


  

STOWARZYSZENIE DOBREJ NADZIEI NZOZ DOBREJ NADZIEI
e-mail: dobra_nadzieja@op.pl
www.nzoz.sdn.org.pl

 

Jednostki lecznicze odwykowe wchodzące w skład NZOZ:

 

1. Poradnia Leczenia Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia
ul. Batorego 3 i 5, 31 - 135 Kraków
tel./fax. (12) 633 35 31

 

Rejestracja pacjentów: telefonicznie
Godziny przyjęć: od poniedziałku do piątku: 8.00 – 19.00
Potrzebne dokumenty: dowód osobisty, aktualny dowód ubezpieczenia
Sposób kwalifikacji do leczenia: spotkanie indywidualne z terapeutą
Przeciwwskazania do przyjęcia:
 • pacjent znajduje się pod wpływem alkoholu
Leczenie bezpłatne: Tak
Zakres działalności:
 • uzależnienie od alkoholu lub kilku substancji, w tym alkoholu (terapia indywidualna i grupowa)
 • działania konsultacyjno-edukacyjne dla rodzin osób uzależnionych
 • terapia indywidualna i grupowa współuzależnienia

 

2. Poradnia Leczenia Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia
ul. Radomska 36, 31 - 435 Kraków
tel./fax. (12) 418 18 52

 

Rejestracja pacjentów: telefonicznie
Godziny przyjęć: od poniedziałku do piątku: 9.00 – 17.00
Potrzebne dokumenty: dowód osobisty, aktualny dowód ubezpieczenia
Sposób kwalifikacji do leczenia: konsultacja diagnostyczna
Przeciwwskazania do przyjęcia:
 • pacjent znajduje się pod wpływem alkoholu
Leczenie bezpłatne: Tak
Zakres działalności:
 • uzależnienie od alkoholu lub kilku substancji, w tym alkoholu (terapia indywidualna i grupowa)
 • działania konsultacyjno-edukacyjne dla rodzin osób uzależnionych
 • terapia indywidualna współuzależnienia

 

 


 
 

Stowarzyszenie Pomocna Dłoń

 

Jednostki lecznicze odwykowe wchodzące w skład:

 

1. Poradnia Leczenia Uzależnień
ul. Radzikowskiego 29, 31-315 Kraków
tel. /fax. (12) 626 02 33
e-mail: radzikowskiego@pomocnadlon-krakow.pl
www.pomocnadlon-krakow.pl

 

Rejestracja pacjentów: osobiście lub telefonicznie
Godziny przyjęć: od poniedziałku do piątku: 8.00 – 20.00

 

Potrzebne dokumenty: dowód osobisty, aktualny dowód ubezpieczenia, dokumentacja z poprzedniego leczenia odwykowego lub innego
Sposób kwalifikacji do leczenia: kwalifikacja na podstawie rozmowy przeprowadzonej z terapeutą  oraz konsultacji z lekarzem psychiatrą
Przeciwwskazania do przyjęcia:

 • każdorazowo i indywidualnie określane przez zespół leczący
 • pacjent znajduje się pod wpływem alkoholu

 

Leczenie bezpłatne: Tak
Forma udzielania świadczeń: stacjonarnie, online, telefonicznie
Zakres działalności:

 • uzależnienie od alkoholu lub kilku substancji, w tym alkoholu (terapia indywidualna i grupowa)
 • działania konsultacyjno-edukacyjne dla rodzin osób uzależnionych
 • terapia par dla osób z problemem uzależnienia w rodzinie
 • terapia indywidualna współuzależnienia
 • terapia grupowa współuzależnienia
 • terapia indywidualna DDA
 • grupa dla sprawców przemocy
 • grupa dla ryzykownie pijących
 • grupa wsparcia dla długotrwale bezrobotnych, uzależnionych od alkoholu podopiecznych MOPS w Krakowie
 • grupa wsparcia podtrzymująca efekty leczenia antyalkoholowego dla osób z podwójną diagnozą tj.  uzależnionych od alkoholu z współistniejącymi zaburzeniami w obrębie OUN
 • spotkania indywidualne dla pacjentów z uszkodzeniami w obrębię OUN podtrzymujące efekty leczenia odwykowego

 

2. Poradnia Leczenia Uzależnień
ul. Sudolska 16, 31-422 Kraków
tel. /fax. (12) 418 05 34
e-mail:
sudolska@pomocnadlon-krakow.pl
www.pomocnadlon-krakow.pl

 

Rejestracja pacjentów: osobiście lub telefonicznie
Godziny przyjęć: od poniedziałku do piątku: 8.00 – 20.00
                              sobota:                                8:00 - 13:00
                                                                       

 

Potrzebne dokumenty: dowód osobisty, aktualny dowód ubezpieczenia, dokumentacja z poprzedniego leczenia odwykowego lub innego
Sposób kwalifikacji do leczenia: kwalifikacja na podstawie rozmowy przeprowadzonej z terapeutą  oraz konsultacji z lekarzem psychiatrą
Przeciwwskazania do przyjęcia:

 • każdorazowo i indywidualnie określane przez zespół leczący
 • pacjent znajduje się pod wpływem alkoholu

 

Leczenie bezpłatne: Tak
Forma udzielania świadczeń:
stacjonarnie, online, telefonicznie

Zakres działalności:

 • działania konsultacyjno-edukacyjne dla rodzin osób uzależnionych
 • terapia par dla osób z problemem uzależnienia w rodzinie
 • terapia indywidualna współuzależnienia
 • terapia grupowa współuzależnienia
 • terapia indywidualna DDA
 • terapia grupowa DDA

 

 


  

NZOZ Specjalistyczna Przychodnia Lekarska „ERGOMED”
Poradnia Leczenia Uzależnień i Współuzależnienia
ul. Bonarka 18, 30-415 Kraków
tel. /fax. (12) 66266 21 95 wew.107
e-mail: medycyna@pracy.krakow.pl
www.ergomed.pl

 

Rejestracja pacjentów: osobiście lub telefonicznie
Godziny przyjęć: od poniedziałku do piątku 10.00 – 20.00
Potrzebne dokumenty: dowód osobisty
Leczenie bezpłatne: Tak
Zakres działalności:
 • uzależnienie od alkoholu lub kilku substancji, w tym alkoholu (terapia indywidualna i grupowa)
 • terapia indywidualna współuzależnienia
 • terapia grupowa współuzależnienia
 

 

 


 
 
NZOZ Małopolskie Centrum Profilaktyki i Leczenia Uzależnień
Poradnia Leczenia Uzależnień
ul. Stoczniowców 7, 30-709 Kraków
tel. (12) 262 95 49 / fax. (12) 262 95 49
e-mail: mcpilu@wp.pl

 

Rejestracja pacjentów: osobiście lub telefonicznie
Godziny przyjęć: od poniedziałku do piątku: 8.00 – 20.00
Potrzebne dokumenty: dowód osobisty, aktualny dowód ubezpieczenia
Sposób kwalifikacji do leczenia: konsultacja diagnostyczna
Przeciwwskazania do przyjęcia:
 • pacjent znajduje się w ciągu alkoholowym lub narkotycznym
 • psychoza (i inne, wymagające leczenia)
Leczenie bezpłatne: Tak
Zakres działalności:
 • uzależnienie od alkoholu lub kilku substancji, w tym alkoholu (terapia indywidualna i grupowa)
 • uzależnienie od środków psychoaktywnych innych niż alkohol (terapia indywidualna i grupowa)
 • uzależnienie od hazardu lub inne uzależnienie behawioralne (terapia indywidualna)
 • młodzież używająca szkodliwe lub uzależniona od środków psychoaktywnych (terapia indywidualna, grupowa, terapia indywidualna rodziców, grupowa rodziców)
 • działania konsultacyjno-edukacyjne dla rodzin osób uzależnionych
 • terapia indywidualna współuzależnienia
 • terapia grupowa współuzależnienia
 • terapia indywidualna DDA
 • Program dla osób uzależnionych od leków
 • Program dla osób z podwójną diagnozą
 • Program substytucyjnego leczenia

 


 

SNZOZ UNIMED Sp. z o.o.
Poradnia leczenia uzależnienia od alkoholu i współuzaleznienia
ul. Młodej Polski 7, 30-131 Kraków
tel. (12) 415 81 12
e-mail:
rejestracja@unimed-nzoz.pl

 

 

Rejestracja pacjentów: osobiście lub telefonicznie
Godziny  przyjęć: poniedziałek   8.00 – 20.00
                                  wtorek           8.00 – 20.00
                                  środa             8.00 – 20.00
                                  czwartek       8.00 – 20.00
                                  piątek            8.00 – 20.00

                                  sobota           8.00 – 16.00 

 

Potrzebne dokumenty: dowód osobisty, 
Sposób kwalifikacji do leczenia: konsultacja u terapeuty
Przeciwwskazania do przyjęcia: pacjent znajduje się pod wpływem alkoholu lub innych środków psychoaktywnych
Leczenie bezpłatne: leczenie bezpłatne wyłącznie dla osób zameldowanych w Krakowie

 

 


 

CENTRUM MEDYCZNE UNIMED SP. Z O.O.
ul. Młodej Polski 7, 30-131 Kraków
tel: (12)
415 81 12

Od 1 października działania rozpoczyna Oddział Dzienny Terapii Uzależnienia od Alkoholu CM UNIMED ul. Młodej Polski 7, 30-131 finansowany ze środków Narodowego Funduszu Zdrowia.

 

Oddział skierowany jest do osób, które mają trudności z utrzymaniem abstynencji alkoholowej, którym zależy na jak najszybszym podjęciu leczenia u uniknięciu długiego okresu oczekiwania na miejsce w ośrodku stacjonarnym. Program terapeutyczny Oddziału Dziennego realizowany jest przez 8 tygodni, od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00  do 15.00 i zawiera zajęcia grupowe: psychoedukacyjne, psychoterapeutyczne, treningi umiejętności psychospołecznych i arteterapie. Wszyscy pacjenci są obejmowani opieką terapeuty indywidualnego oraz lekarza psychiatry. W trakcie pobytu na oddziale zapewniane są lekarstwa oraz jeden ciepły posiłek.

 

Leczenie w oddziale jest bezpłatne (refundowane ze środków Narodowego Funduszu Zdrowia), przy przyjęciu konieczne jest skierowanie (wypisane przez lekarza rodzinnego lub psychiatrę).

Pacjent na czas pobytu na oddziale ma wypisywane zwolnienie L4.

 

Przyjęcia do oddziału na 8 tygodniowy cykl rozpoczynający się 1 października odbywać się będą 19 i 26 września o godzinie 8.00.

 

Od 1 października przyjęcia do oddziału obywać się będą w każdy poniedziałek o godzinie 8.00.

 

Osoby zainteresowane przyjęciem do Oddziału powinny się w tym dniu zgłosić wraz ze skierowaniem na godzinę 8.00 do rejestracji Oddziału ul. Młodej Polski 7.

 

Więcej informacji tel. 12 415 81 12

 

 

 

 


 

Szpital Uniwersytecki w Krakowie   
Oddział Kliniczny Psychiatrii Dorosłych, Dzieci i Młodzieży 
   
Poradnia Leczenia Uzależnień dla Dorosłych
Poradnia Leczenia Uzależnień dla Dzieci i Młodzieży
ul. Śniadeckich 3, 31-531 Kraków   
tel. 12/424-87-43

 

 

 

Centrum Medyczne Maszachaba
Poradnia Leczenia Uzależnień

ul. Prądnicka 50A 31-202 Kraków
tel: (12) 632-70-27, (12) 623-70-69
e-mail: rej@maszachaba.com.pl


Rejestracja pacjentów : osobiście lub telefonicznie

Godziny przyjęć :

poniedziałek,wtorek,czwartek,piątek 8:00-19:00
środa 8:00 - 20:00
sobota 8:00 - 14:00

Potrzebne dokumenty : dowód osobisty
Sposób kwalifikacji do leczenia : konsultacja diagnostyczna
Przeciwwskazania do przyjęcia: pacjent znajduje się pod wpływem alkoholu lub innych środków psychoaktywnych
Leczenie bezpłatne : Tak

Zakres działalności:
- uzależnienie od alkoholu lub kilku substancji, w tym alkoholu (terapia indywidualna i grupowa)
- terapia indywidualna współuzależnienia
- terapia grupowa współuzależnienia
- terapia indywidualna DDA
- terapia grupowa DDA