Nasza strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usługi zgodnie Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.

Wojewódzki Ośrodek Terapii
Uzależnienia i Współuzależnienia
w Krakowie
Szpital Kliniczny im. dr. Józefa Babińskiego SP ZOZ
ul. Babińskiego 29, 30-393 Kraków

Studium Psychoterapii Uzależnień 

 

 

 

 Studium Psychoterapii Uzależnień jest pierwszym etapem szkolenia w zakresie podstawowych umiejętności udzielania pomocy psychologicznej oraz nowoczesnych metod diagnozowania i terapii uzależnienia i współuzależnienia akredytowanym przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

 

SPU to pierwszy krok w procesie certyfikacji terapeutów uzależnień.

 

Studium Psychoterapii Uzależnień obejmuje 650 godzin zajęć warsztatowo - teoretycznych zaplanowanych do zrealizowania podczas dziewiętnastu zjazdów rozłożonych na cztery semestry.

 

 Tematyka szkolenia przedstawia się następująco:  Tematyka Studium Psychoterapii Uzależnień

 

 

 

 W szkoleniu uczestniczyć mogą:

 • pracownicy lecznictwa odwykowego,
 • pracownicy oddziałów terapeutycznych dla skazanych uzależnionych od alkoholu,
 • pozostałe osoby zainteresowane szkoleniem.

 

 

 Wymagania dla kandydatów:

 

a). dla SPECJALISTÓW psychoterapii uzależnień

 

dyplom ukończenia studiów potwierdzający posiadanie:

 • tytułu zawodowego lekarza
 • tytułu zawodowego magistra pielęgniarstwa
 • tytułu magistra psychologii
 • tytułu magistra pedagogiki
 • tytułu magistra pedagogiki specjalnej
 • tytułu magistra socjologii
 • tytułu magistra resocjalizacji
 • tytułu magistra nauk o rodzinie
 • tytułu magistra teologii
 • tytuł magistra filozofii

 Na podstawie Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 25 czerwca 2012r. (Dz.U. z dnia 28 czerwca 2012r. poz. 734).

 

 

b). dla INSTRUKTORÓW terapii uzależnień

 • świadectwo ukończenia szkoły średniej lub dyplom ukończenia studiów, kierunków innych niż wymienione w punkcie a).

 

 

 

 To szkolenie jest dla Ciebie jeśli:

 

 ukończyłeś I etap szkolenia według starego trybu (SUP lub SPP) i chcesz kontynuować szkolenie,

 

 przerwałeś szkolenie po I semestrze i chcesz je kontynuować w nowej edycji,

 

 ukończyłeś szkołę psychoterapii,

 

 pracujesz, odbywasz staż lub wolontariat w placówce lecznictwa odwykowego,

 

 chcesz rozpocząć pracę w lecznictwie odwykowym,

 

 chcesz uzyskać certyfikat specjalisty / instruktora terapii uzależnień

 

 

 Możesz mieć zaliczony I semestr SPU, jeśli spełniasz jeden z poniższych waruków:

 

1. Ukończyłeś I etap szkolenia według starego trybu tj. SUP lub SPP,

 

2. Zaliczyłeś I semestr szkolenia np. SPU i chcesz kontynuować przerwane szkolenie w nowej edycji,

 

3. Ukończyłeś szkołę psychoterapii,

 

4. Posiadasz certyfikat psychoterapeuty.

 

 Wszyscy uczestnicy szkolenia mają obowiązek najpóźniej od 4 zjazdu szkoleniowego mieć możliwość pracy terapeutycznej z pacjentem uzależnionym od alkoholu.