Zaznacz stronę

Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia (WOTUW) jest miejscem w którym mogą leczyć się osoby uzależnione od alkoholu i dorośli członkowie ich rodzin. Zadania WOTUW określa Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 15 grudnia 2018 r. w sprawie funkcjonowania podmiotów leczniczych sprawujących opiekę nad uzależnionymi od alkoholu.

Zakres działalności WOTUW:


Głównym celem WOTUW jest zwiększenie dostępności terapii uzależnień od alkoholu dla mieszkańców województwa małopolskiego. W związku z tym WOTUW współpracuje z placówkami leczenia uzależnienia od alkoholu znajdujących się na terenie Małopolski oraz organizuje szkolenia i konferencje. Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia koordynuje również dofinansowanie do superwizji terapeutów  zatrudnionych w placówkach odwykowych na terenie województwa małopolskiego, ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego.

Placówka lecznicza składa się z:

  • Całodobowego Oddziału Terapii Uzależnionych od Alkoholu;
  • Poradni dla Osób z Problemami Alkoholowymi.

wotuw@babinski.pl