Zaznacz stronę

Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia (WOTUW) jest miejscem w którym mogą leczyć się osoby uzależnione od alkoholu i dorośli członkowie ich rodzin. Zadania WOTUW określa Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 15 grudnia 2018 r. w sprawie funkcjonowania podmiotów leczniczych sprawujących opiekę nad uzależnionymi od alkoholu.

 

wotuw@babinski.pl