Zaznacz stronę

Wojewódzki Ośrodek Terapii
Uzależnienia i Współuzależnienia
w Krakowie

Szpital Kliniczny im dr. Józefa Babińskiego w Krakowie

Biuro WOTUW

Poradnia

Oddziały

Informacje ogólne o WOTUW

Leczenie w WOTUW

Informacje o uzależnieniach

Lista Placówek

Oferty pracy

Krakowskie Centrum Terapii Uzależnień zatrudni do Ośrodka Psychoterapii Uzależnień i Współuzależnienia (Ambulatorium i Oddział Dzienny) Kraków ul.Wielicka 73

  lekarza specjalistę lub w trakcie specjalizacji z psychiatrii

 Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV na wskazany adres e-mail: kontakt@kstu.pl

Centrum Leczenia Uzależnień i Współuzależnienia Ośrodek Rodzinna w Oświęcimiu

poszukuje do współpracy w ramach poradni i oddziału dziennego terapii uzależnień, psychologa i/lub specjalistę psychoterapii uzależnień (również w procesie certyfikacji)

Praca w oparciu o kontrakt B2B. Praca godzinowa do ustalenia w czasie rozmowy kwalifikacyjnej, zależna od posiadanych kwalifikacji i doświadczenia.

Zainteresowane osoby uprzejmie prosimy o przesłanie dokumentów aplikacyjnych na adres mailowy: praca@osrodek-rodzinna.pl

Zachęcamy do pozostawienia nam swoich dokumentów aplikacyjnych na przyszłość. Jeśli wyraża Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji B2B, prosimy o zawarcie w dokumentach aplikacyjnych dodatkowego oświadczenia zgody o następującej treści:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez SOBRIETAS – GLECZMAN Sp. j. z siedzibą w Katowicach moich danych osobowych i kontaktowych zawartych w przesyłanych dokumentach aplikacyjnych w celu wzięcia mnie pod uwagę w przyszłych naborach i nawiązania kontaktu w związku z taką przyszłą współpracą. Mam świadomość, że moja zgoda może być wycofana w każdym czasie”.

Centrum Medycyny Profilaktycznej w Krakowie Zatrudni specjalistę psychoterapii uzależnień lub osobę w trakcie procesu certyfikacji / specjalizacji w zakresie psychoterapii uzależnień

wymiar czasu pracy oraz forma umowy do uzgodnienia

Oferujemy atrakcyjne wynagrodzenie, komfortowy gabinet do pracy terapeutycznej, mozliwość korzystania z superwizji grupowej

Listy motywacyjne oraz C.V. należy składać mailem: sekretariat@cmp.krakow.pl

lub pocztą tradycyjną na adres:

Centrum Medycyny Profilaktycznej Sp. z o.o. ul. Bolesława Komorowskiego 12,

30-106 Kraków.

 

Na aplikacji prosimy o dopisanie: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowym podawanych w dokumentach aplikacyjnych przez Centrum Medycyny Profilaktycznej Sp. z o.o., ul. B. Komorowskiego 12, 30-106 Kraków, w celu prowadzenia rekrutacji z moim udziałem.”

Jeśli chcą Państwo, abyśmy mogli przetwarzać Państwa dane także na cele rekrutacji, które będą prowadzone w przyszłości prosimy o dopisanie dodatkowo:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowym podawanych w dokumentach aplikacyjnych przez Centrum Medycyny Profilaktycznej Sp. z o.o., ul. B. Komorowskiego 12, 30-106 Kraków, w celu prowadzenia rekrutacji przyszłych z moim udziałem.”

strony –cmp.krakow.pl  psychopraca.net  pracuj.pl  jooble.org  indeed.com  wotuw.malopolska.pl

 

Krakowskie Centrum Terapii Uzależnień zatrudni psychoterapeutę do pracy w Ośrodku Psychoterapii Uzależnień i Współuzależnienia.
Rodzaj zatrudnienia do omówienia podczas rozmowy kwalifikacyjnej. Oczekiwania: doświadczenie w pracy z osobami uzależnionymi chemicznie i behawioralnie, z rodzinami osób uzależnionych oraz praca pod stałą superwizją. Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV na wskazany adres e-mail: kontakt@kstu.pl
Prosimy o wpisane w temacie e-maila: praca 

PRACA

Centrum Medycyny Profilaktycznej w Krakowie

Zatrudni specjalistę psychoterapii uzależnień

z certyfikatem wydanym przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów

Alkoholowych lub Krajowe Biuro do spraw Przeciwdziałania Narkomanii.

lub osobę w trakcie procesu certyfikacji

Listy motywacyjne oraz C.V. należy składać mailem:kadry@cmp.krakow.pl

lub pocztą tradycyjną na adres:

Centrum Medycyny Profilaktycznej Sp. z o.o. ul. Bolesława Komorowskiego 12,

30-106 Kraków.

Informacje  tel. 883-011-116

Na aplikacji prosimy o dopisanie: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie niezbędnym dla realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r. o Ochronie Danych Osobowych”.

PRACA

Fundacja „Zdrowie dla Budowlanych” Poradnia Leczenia Uzależnień Alko-Med w Krakowie, Os. Sportowe 24, poszukuje do współpracy lekarza specjalisty psychiatry lub w trakcie specjalizacji z psychiatrii. Wymiar oraz forma zatrudnienia do uzgodnienia.

Osoby zainteresowane podjęciem współpracy prosimy o kontakt pod nr telefonu 512-981-617 lub e-mailowo pod adresem alkomed@gmail.com .

Aktualności

KSTU ogłasza nabór chętnych do udziału w III edycji szkolenia teoretyczno- warsztatowego na rok 2023/24 dla aplikantów, którzy chcą rozwijać swoje umiejętności prowadzenia superwizji i uzyskać certyfikat RSPU.

Krakowskie Stowarzyszenie Terapeutów Uzależnień otrzymało od Ministra Zdrowia akredytację na prowadzenie szkolenia specjalizacyjnego w dziedzinie psychoterapii uzależnień

 Jesteśmy jednym z pierwszych podmiotów z takimi uprawnieniami w Polsce.  https://kursy.cmkp.edu.pl/Akredytacja/Specjalizacyjne?gz=6&spe=253&woj=12

Szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie psychoterapii uzależnień skierowane jest dla osób posiadających tytuł zawodowy magistra uzyskany w zakresie: pielęgniarstwa, położnictwa, pracy socjalnej, psychologii, pedagogiki, pedagogiki specjalnej, socjologii, resocjalizacji, zdrowia publicznego, nauk o rodzinie lub na kierunku lekarskim.

Od dłuższego czasu w naszych ośrodkach mamy do czynienia z luka kadrową. Te braki wymagają pilnej interwencji całego systemu i wsparcia motywacji osób rozważających kształcenie się w tym kierunku, by zapewnić dostępność profesjonalnej pomocy pacjentom z uzależnieniami oraz ich bliskim. KSTU zabiega o dofinansowanie przyszłym specjalizantom kosztów tego szkolenia ze środków z małopolskiego budżetu.

Szkolenie, które zgodnie z harmonogramem rozpoczniemy w marcu 2024, będzie trwało 4 lata tj. do lutego 2028 roku. Specjalizacja zawiera 10 modułów, w tym 23 kursy specjalizacyjne i 8 staży kierunkowych oraz kurs specjalizacyjny jednolity. Zajęcia realizowane będą w Krakowie przy ul. Jerzmanowskiego 40, staże będą odbywać się w ośrodkach w całej Polsce, zaś wyjazdy treningowe w Bukowinie Tatrzańskiej.

Nasza jednostka otrzymała zgodę na otwarcie trzydziestu miejsc specjalizacyjnych. Zapisy odbywać się będą w okresie listopad- grudzień 2023. Rekrutacje realizowane są przez Wojewodów, a ich decyzja o ostatecznej zgodzie na udział kandydata w specjalizacji ogłoszona będzie nie później niż 15.01.2024.

Z wyrazami szacunku,                                   

             Agnieszka Litwa-Janowska

Prezes Krakowskiego Stowarzyszenia Terapeutów Uzależnień

Kierownik jednostki specjalizacyjnej

Kontakt: biuro KSTU, tel. 790 464 848 krakuz@kstu.pl

Informujemy że Krakowskie Stowarzyszenie Terapeutów Uzależnień otrzymało akredytację na prowadzenie szkolenia specjalizacyjnego w dziedzinie psychoterapii uzależnień. Specjalizację rozpoczynamy w marcu 2024 roku dla maksymalnie 30 osób w Krakowie przy ul. Jerzmanowskiego 40. Nabór uczestników specjalizacji odbywa się jesienią 2023 poprzez wojewodów, kandydat ma prawo wyboru podmiotu szkolącego. Szczegółowe informacje na ten temat można uzyskać w biurze KSTU- Katarzyna Kocemba tel.790-464-848 oraz na spotkaniu on- line 8.09 dla zainteresowanych tą formą kształcenia Agnieszka Litwa-Janowska Kierownik jednostki specjalizacyjnej Prezes KSTU

STOWARZYSZENIE POWOLI W RAMACH PROJEKTU „OŚRODEK INTERWENCJI I TERAPII UZALEŻNIEŃ BEHAWIORALNYCH 2023” ZAPRASZA DO WSPÓŁPRACY W ZAKRESIE ORGANIZOWANIA ŚWIADCZEŃ TERAPEUTYCZNYCH ORAZ PORADNICTWA PRAWNEGO I DORADZTWA FINANSOWEGO OSOBOM UZALEŻNIONYM BEHAWIORALNIE ORAZ ICH BLISKIM

Kształcenie

w związku z uruchomieniem nowej ścieżki kształcenia podyplomowego specjalistów w lecznictwie uzależnień jaką jest specjalizacja w dziedzinie Psychoterapia Uzależnień pragnę poinformować o działaniach, które zostały podjęte w tej sprawie.
Minister Zdrowia powołał Konsultanta Krajowego w dziedzinie Psychoterapia Uzależnień w dniu 31 sierpień 2022 roku. We wrześniu 2022 roku – Dyrektor Centrum Medycznego Kształcenie Podyplomowego (CMKP) powołał Zespołu Ekspertów w składzie: prof. UJ Barbara Bętkowska-Korpała (przewodnicząca), prof. Czesław Czabała, prof. UJK Krzysztof Gąsior, dr Ireneusz Kaczmarczyk, dr Katarzyna Nowakowska-Domagała. Zespół Ekspertów w jesieni 2022 przygotował program specjalizacyjny, zapraszając do współpracy innych specjalistów. Program został zrecenzowany pozytywnie przez konsultantów krajowych z dziedzin pokrewnych:
psychiatrii i psychologii klinicznej. W dniu 9.01.2023 zatwierdzony program specjalizacyjny zamieszczono na stronie CMKP:
https://www.cmkp.edu.pl/wp-%20content/uploads/2023/03/042-
Psychoterapia_uzalez%CC%87nien%CC%81-aktualizacja-03.2023.pdf
Od wiosny br. trwały prace nad akredytacją jednostek chcących prowadzić szkolenie specjalizacyjne. Dyrektor CMKP powołał zespół ds. akredytacji w składzie: dr Katarzyna Nowakowska-Domagała (przewodnicząca), prof. UJ Barbara Bętkowska-Korpała, dr Bogusława Bukowska, dr Anna Przenzak. Tej jesieni trzy jednostki posiadające akredytację na prowadzenie szkolenia specjalizacyjnego w dziedzinie psychoterapii uzależnień zostały wpisane na listę Dyrektora CMKP. Więcej informacji o jednostkach można uzyskać na stronie: https://kursy.cmkp.edu.pl/Akredytacja/Specjalizacyjne?gz=6&spe=253&woj
Aktualnie rozpoczyna się nabór na specjalizację w dziedzinie psychoterapia uzależnień
w trzech województwach: lubelskim, łódzkim i małopolskim. Szkolenie specjalizacyjne może
podjąć osoba z tytułem zawodowym magistra lub równorzędnym uzyskanym po ukończeniu
studiów na kierunku określonym w przepisach – psychologia, pedagogika, pedagogika
specjalna, socjologia, resocjalizacja, lekarski, pielęgniarstwo, położnictwo, praca socjalna,
zdrowie publiczne, nauki o rodzinie. Postępowanie kwalifikacyjne do szkolenia
specjalizacyjnego oraz przebieg specjalizacji opisuje Ustawa z dnia 24 lutego 2017 r.
Konsultant Krajowy w dziedzinie Psychoterapii Uzależnień
dr hab. n. społ. Barbara Bętkowska-Korpała, prof. UJ
Zakład Psychologii Klinicznej Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie
tel. +(48) 12 400 1236
e-mail: barbara.betkowska-korpala@uj.edu.pl
https://konsultantkrajowy-psychoterapiauzaleznien.pl/
O uzyskiwaniu tytułu specjalisty w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia
(Dz.U. z 2021 r. poz. 1297) oraz Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 czerwca 2017 r.
W sprawie specjalizacji w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia (Dz.U.
z 2022 r. poz. 342). Następny nabór na specjalizację odbędzie się za pół roku, po uzyskaniu
akredytacji przez kolejne jednostki z różnych województw.
Kolejną sprawą, która budzi zainteresowanie w środowisku jest uzyskiwanie tytułu specjalisty
w dziedzinie psychoterapii uzależnień przez certyfikowanych specjalistów psychoterapii
uzależnień. Pragnę podkreślić, że na podstawie art. 11. 1. Ustawy z dnia 17 grudnia
2021 r. O zmianie ustawy o zdrowiu publicznym oraz niektórych innych ustaw – certyfikat
specjalisty psychoterapii uzależnień uznaje się za równoważny z dyplomem potwierdzającym
uzyskanie tytułu specjalisty w dziedzinie psychoterapii uzależnień, o którym mowa
w przepisach wydanych na podstawie art. 46 ustawy z dnia 24 lutego 2017 r. o uzyskiwaniu
tytułu specjalisty w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia (Dz. U. z 2021 r.
poz. 1297). Artykuł 96 Ustawy z dnia 17 sierpnia 2023 r. O niektórych zawodach medycznych
– zmienił warunki przystąpienia do Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego (PESoz)
w dziedzinie psychoterapii uzależnień, które były opisane w art. 12 Ustawy z dnia 17 grudnia
2021 r. o zmianie ustawy o zdrowiu publicznym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz.
2469), poprzez dodanie w art. 12.1 punktu 3 oraz w art. 12.2. punktu 3.
Aktualnie, do Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego w dziedzinie psychoterapii
uzależnień może przystąpić osoba, która posiada certyfikat specjalisty psychoterapii
uzależnień zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 lutego 2017 r. O uzyskiwaniu tytułu
specjalisty w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia. Artykuł ten wskazuje
także, że instruktor terapii uzależnień może przystąpić do PESoz, zgodnie z przepisami w/w
ustawy z dnia 24 lutego 2017 r. po ukończeniu uzupełniającego szkolenia specjalizacyjnego,
do którego stosuje się odpowiednio przepisy art. 52 tej ustawy.
Osoby, które chcą złożyć wniosek o egzamin specjalizacyjny powinny zalogować się w Systemie
Medycznego Kształcenia (SMK) oraz osobiście potwierdzić ukończenie studiów wyższych we
właściwym Urzędzie Wojewódzkim (I etap). Następnie należy w systemie SMK wpisać numer,
który albo na podstawie wniosku wydany zostanie przez KCPU po weryfikacji zaświadczenia
ukończenia szkolenia w KBdsPN, PARPA, KCPU albo numeru decyzji o uznaniu dorobku
zawodowego za równoważny z ukończeniem specjalizacji (art. 28 ust. 1 albo art. 57 ust. 1).
Od 2028 roku po ukończeniu szkolenia specjalizacyjnego osoby będą wpisywały numer
szkolenia. W systemie SMK należy wskazać dziedzinę ochrony zdrowia, w której zakresie
wnioskodawca zamierza przystąpić do PESoz. W przypadku psychoterapii uzależnień to jest
numer specjalizacji: 042.
Wnioski o przystąpienie do PESoz w sesji jesiennej można składać do dnia 15 lipca, a do sesji
wiosennej do dnia 15 stycznia. Literatura do egzaminu teoretycznego jest na bieżąco
publikowana na stronach Centrum Egzaminów Medycznych (CEM).
Konsultant Krajowy w dziedzinie Psychoterapii Uzależnień
dr hab. n. społ. Barbara Bętkowska-Korpała, prof. UJ
Zakład Psychologii Klinicznej Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie
tel. +(48) 12 400 1236
e-mail: barbara.betkowska-korpala@uj.edu.pl
https://konsultantkrajowy-psychoterapiauzaleznien.pl/
W dniach 6-7 grudnia 2023 roku w CEM w Łodzi odbędzie się drugi egzamin specjalizacyjny
w dziedzinie psychoterapia uzależnień. Do egzaminu w tej sesji jesiennej 2023 zgłosiło się
53 kandydatów. 6 grudnia odbędzie się część teoretyczna egzaminu w formie testu,
a następnie egzamin ustny, z części praktycznej. Do tej pory tytuł specjalisty w dziedzinie
psychoterapii uzależnień uzyskało 20 osób w sesji wiosennej 2023.
Bardzo ważną informacją jest powoływanie konsultantów wojewódzkich w dziedzinie
psychoterapii uzależnień. W sierpniu 2023 roku Wojewoda łódzki powołał Panią mgr Joannę
Sobczyńską na konsultanta wojewódzkiego. W październiku były kolejne powołania
na konsultantów wojewódzkich: Wojewoda świętokrzyski powołał Panią dr Annę Przenzak,
a Wojewoda warmińsko-mazurski powołał Panią mgr Dorotę Regułę. Mam nadzieję, że tak jak
w innych dziedzinach medycznych i ochrony zdrowia, w niedługim czasie każde województwo
będzie miało swojego konsultanta. Procedurę powoływania i zadania konsultantów określa
Ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o konsultantach w ochronie zdrowia.
W przypadku zagadnień związanych z nową specjalizacją proszę o kontakt z konsultantem
wojewódzkim lub ze mną. Aktualności wpisywane są na stronie internetowej konsultanta
krajowego i konsultantów wojewódzkich w dziedzinie psychoterapii uzależnień, gdzie
dostępne są także informacje dotyczące m.in. specjalizacji i egzaminów czy też wykaz
specjalistów w dziedzinie psychoterapii uzależnień:
https://konsultantkrajowy-psychoterapiauzaleznien.pl/

STOWARZYSZENIE POWOLI W RAMACH PROJEKTU „OŚRODEK INTERWENCJI I TERAPII UZALEŻNIEŃ BEHAWIORALNYCH 2024” ZAPRASZA DO WSPÓŁPRACY W ZAKRESIE ORGANIZOWANIA ŚWIADCZEŃ TERAPEUTYCZNYCH ORAZ PORADNICTWA PRAWNEGO I DORADZTWA FINANSOWEGO OSOBOM UZALEŻNIONYM BEHAWIORALNIE ORAZ ICH BLISKIM

Projekt „Ośrodek interwencji i terapii uzależnień behawioralnych 2024″ adresowany jest do osób uzależnionych od czynności, ichpartnerów życiowych lub rodziców oraz  do pozostałych członków rodziny. Takie ukierunkowanie oddziaływań terapeutycznych wiąże się ze świadomością faktu, iż uzależnienie wpływa destrukcyjnie nie tylko na dotkniętą nim osobę, lecz także na poszczególnych członków jej rodziny z osobna, jak i na członków rodziny jako system osób wzajemnie ze sobą powiązanych, a zmiany w systemie rodzinnym wpływać mogą zwrotnie na nałogowe zachowania, nasilając je lub ograniczając. Stworzenie terapeutycznej przestrzeni dla zaistnienia i wzmacniania takiego rodzaju tendencji w rodzinie, które wiązać się będą z wzajemnym wsparciem, gotowością do radzenia sobie z pojawiającymi się kryzysami oraz pracą na rzecz jej większej integracji już w początkowym etapie terapii osoby uzależnionej czy współuzależnionej wydaje się zatem słuszną inicjatywą. Tego rodzaju tendencje stanowić mogą sprzyjający kontekst dla wysiłków terapeutycznych, podejmowanych przez każdego z jej członków z osobna.

W oparciu o te założenia, w ramach projektu, postanowiono stworzyć ofertę terapeutyczną zarówno dla osób uzależnionych od gier hazardowych, od różnego rodzaju zawartości Internetu (gry, portale społecznościowe, pornografia), zakupów oraz innych czynności, dla partnerów osób uzależnionych, jak również dla wszystkich członków rodziny jednocześnie, w postaci sesji rodzinnych.

Osoby uzależnione, uwzględniane w projekcie, to zarówno osoby, które dotychczas nie podjęły pracy terapeutycznej i ewentualnie rozważają taką możliwość, jak i osoby uprzednio uczęszczające na terapię, po przebytym nawrocie bądź zainteresowane podtrzymaniem efektów uzyskanych w trakcie przebytego leczenia, w tym pracą nad zapobieganiem nawrotom, której dotychczas nie podjęły. Zamierzonym celem takiego doboru osób jest wsparcie istniejących w regionie placówek mających w ofercie oddziaływania dla osób dotkniętych uzależnieniem behawioralnym, jako że — w przypadku osób zgłaszających się po raz pierwszy — praca dotyczyć będzie wydobywania i rozwijania motywacji do rozpoczęcia bardziej kompleksowej terapii wraz z informowaniem o dostępnych ofertach terapeutycznych w regionie, w przypadku osób po odbytym już leczeniu podstawowym natomiast wiązać się będzie z konsolidowaniem osiągniętych już efektów oraz rozwijaniem umiejętności zapobiegania nawrotom.

Podstawowe cele oddziaływań w przypadku osób zgłaszających się po raz pierwszy, to zmotywowanie ich do zmiany w zakresie nałogowych zachowań i podęcia leczenia, a w przypadku osób, które nie będą w stanie rozpocząć terapii w poradniach leczenia uzależnień od razu, z racji odległych terminów, umożliwienie im wejścia w podstawowy, krótki program terapeutyczny, oferowany w ramach projektu. U osób uzależnionych od hazardu, zasadniczy cel w zakresie nałogowych zachowań, to osiągnięcie stałej abstynencji od grania, w przypadku osób o innym uzależnieniu behawioralnym celem będzie zmiana schematu używania czynności w kierunku mniejszej szkodliwości i większego bezpieczeństwa, z zasadniczym wyłączeniem tych czynności z obszaru regulacji emocji i przywróceniem ich im samym i właściwym im funkcjom.

Jeśli chodzi o osoby współuzależnione, podstawowym celem oddziaływań, będzie zaprzestanie kontrolowania zachowań uzależnionego partnera i przyjmowania odpowiedzialności za jego nałogowe zachowania i ich konsekwencje oraz  większa troska o zaspokajanie własnych potrzeb.

Istotne cele projektu skupiają się ponadto wokół rozwiązania sytuacji kryzysowych związanych z uzależnieniami od czynności, jakich mogą doświadczać osoby uzależnione oraz ich bliscy. Dotyczy przede wszystkim kryzysów rodzinnych lub kryzysów w innego rodzaju relacjach oraz problemów egzystencjalnych, w tym prawnych, związanych z zadłużeniem, które na ogół dotykają osoby uzależnione od gier hazardowych i ich bliskich, a nierzadko także osoby uzależnione od zakupów.

Do realizacji postulowanych celów terapeutycznych zaplanowane są spotkania indywidualne i grupowe oraz spotkania z doradcą finansowym i prawnikiem.

Świadczenia terapeutyczne realizowane są przez certyfikowanych specjalistów psychoterapii uzależnień, w gabinetach terapeutycznych przy ul. Św. Jana 5/4b w Krakowie, również w soboty i niedziele. Czas trwania projektu obejmuje okres od 7.I. do 31.XII.2024 r.

   Osoby zainteresowane prosimy o kontakt telefoniczny z numerem +48 692 418 127 lub  mailowy, pisząc na adres stowarzyszenia: spowoli@gmail.com.

Dofinansowano ze środków budżetu państwa

 

Zadanie Narodowego Programu Zdrowia nr 2.4.2.: Rehabilitacja, ograniczanie szkód zdrowotnych reintegracja społeczna realizowane w szczególności przez zapewnienie dostępu do oddziaływań pomocowych dla problemowych i patologicznych hazardzistów, osób z innymi uzależnieniami behawioralnymi oraz ich bliskich.

(Zadanie określone na podstawie art. 88 ust. 4 pkt. 3 Ustawy o grach hazardowych).

Nazwa zadania: Ośrodek interwencji i terapii uzależnień behawioralnych 2024

Dofinansowanie: 113 000,00 zł

Całkowita wartość: 116 890,00 zł

 

„Projekt jest dofinansowany ze środków Funduszu Rozwiazywania Problemów Hazardowych będących w dyspozycji Ministra Zdrowia w ramach konkursu przeprowadzonego przez Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom”

Rozdanie Nagród

W dniu 19 Grudnia odbyło sie uroczyste rozdanie nagród w konkursie „Ocknij się, nie żyj w iluzji”. Konkurs był organizowany przez Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia we współpracy z Wojewódzką Stacją Sanitarno-
Epidemiologiczną w Krakowie. Nagrody w niniejszym Konkursie są finansowane przez Województwo Małopolskie na podstawie Umowy o przekazanie środków finansowych na realizację Małopolskiego Programu Profilaktyki i Przeciwdziałania Uzależnieniom, w tym
uzależnieniom behawioralnym, na lata 2022 – 2026, zawartej pomiędzy Szpitalem
Klinicznym im. dr. Józefa Babińskiego SPZOZ w Krakowie a Województwem
Małopolskim.

konferencja

Szanowni Państwo,

Zapraszamy serdecznie do udziału w konferencji z zakresu profilaktyki uzależnień, która odbędzie się 28 lutego br. w Nowym Sączu.

„Rodzina w sytuacji zagrożenia uzależnieniem” – to konferencja skierowana do wszystkich osób, których praca ogniskuje się wokół rodziny: wychowawców, pedagogów, nauczycieli, terapeutów, psychologów, pracowników socjalnych i pracowników administracji samorządowej, studentów przygotowujących się do pracy w obszarach pomocowych. Do udziału zapraszamy również funkcjonariuszy Straży Miejskiej, Policji oraz Kuratorskiej Służby Sądowej.

Podejmiemy tematy związane z praktycznymi aspektami diagnozy, terapii i rehabilitacji osób uzależnionych oraz członków ich rodzin.
Wśród zaproszonych Prelegentów są Eksperci z dziedziny leczenia i terapii uzależnienia i współuzależnienia oraz Funkcjonariusze Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie, którzy przedstawią informacje na temat cyberzagrożeń oraz rynku nowych substancji psychoaktywnych.

Przekażemy Państwu aktualną wiedzę prawną i medyczną związaną z profilaktyką i leczeniem uzależnień, w oparciu o działania realizowane w Województwie Małopolskim, ze szczególnym uwzględnieniem ziemi nowosądeckiej.

Zapraszamy serdecznie do udziału w spotkaniu.
Link rejestracyjny: https://profilaktykamalopolska.konfeo.com 

Program konferencji 28lutego N.Sącz

Szkolenia

2 dniowe szkolenie ”Najczęstsze uzależnienia behawioralne w praktyce terapeutycznej - zagadnienia diagnozy i terapii“

KSTU ogłasza nabór chętnych do udziału w III edycji szkolenia teoretyczno- warsztatowego na rok 2023/24 dla aplikantów, którzy chcą rozwijać swoje umiejętności prowadzenia superwizji i uzyskać certyfikat RSPU.

Informujemy że Krakowskie Stowarzyszenie Terapeutów Uzależnień otrzymało akredytację na prowadzenie szkolenia specjalizacyjnego w dziedzinie psychoterapii uzależnień. Specjalizację rozpoczynamy w marcu 2024 roku dla maksymalnie 30 osób w Krakowie przy ul. Jerzmanowskiego 40. Nabór uczestników specjalizacji odbywa się jesienią 2023 poprzez wojewodów, kandydat ma prawo wyboru podmiotu szkolącego. Szczegółowe informacje na ten temat można uzyskać w biurze KSTU- Katarzyna Kocemba tel.790-464-848 oraz na spotkaniu on- line 8.09 dla zainteresowanych tą formą kształcenia Agnieszka Litwa-Janowska Kierownik jednostki specjalizacyjnej Prezes KSTU

Kontakt

(12)6524518

Szpital Kliniczny im. dr. Józefa Babińskiego SP ZOZ ul. Babińskiego 29, 30-393 Kraków

wotuw@babinski.pl