Zaznacz stronę

Wojewódzki Ośrodek Terapii
Uzależnienia i Współuzależnienia
w Krakowie

Szpital Kliniczny im dr. Józefa Babińskiego w Krakowie

Biuro WOTUW

Poradnia

Oddziały

Informacje ogólne o WOTUW

Leczenie w WOTUW

Informacje o uzależnieniach

Lista Placówek

Oferty pracy

Krakowskie Centrum Terapii Uzależnień zatrudni do Ośrodka Psychoterapii Uzależnień i Współuzależnienia (Ambulatorium i Oddział Dzienny) Kraków ul.Wielicka 73

  lekarza specjalistę lub w trakcie specjalizacji z psychiatrii

 Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV na wskazany adres e-mail: kontakt@kstu.pl

Centrum Leczenia Uzależnień i Współuzależnienia Ośrodek Rodzinna w Oświęcimiu

poszukuje do współpracy w ramach poradni i oddziału dziennego terapii uzależnień, psychologa i/lub specjalistę psychoterapii uzależnień (również w procesie certyfikacji)

Praca w oparciu o kontrakt B2B. Praca godzinowa do ustalenia w czasie rozmowy kwalifikacyjnej, zależna od posiadanych kwalifikacji i doświadczenia.

Zainteresowane osoby uprzejmie prosimy o przesłanie dokumentów aplikacyjnych na adres mailowy: praca@osrodek-rodzinna.pl

Zachęcamy do pozostawienia nam swoich dokumentów aplikacyjnych na przyszłość. Jeśli wyraża Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji B2B, prosimy o zawarcie w dokumentach aplikacyjnych dodatkowego oświadczenia zgody o następującej treści:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez SOBRIETAS – GLECZMAN Sp. j. z siedzibą w Katowicach moich danych osobowych i kontaktowych zawartych w przesyłanych dokumentach aplikacyjnych w celu wzięcia mnie pod uwagę w przyszłych naborach i nawiązania kontaktu w związku z taką przyszłą współpracą. Mam świadomość, że moja zgoda może być wycofana w każdym czasie”.

Centrum Medycyny Profilaktycznej w Krakowie Zatrudni specjalistę psychoterapii uzależnień lub osobę w trakcie procesu certyfikacji / specjalizacji w zakresie psychoterapii uzależnień

wymiar czasu pracy oraz forma umowy do uzgodnienia

Oferujemy atrakcyjne wynagrodzenie, komfortowy gabinet do pracy terapeutycznej, mozliwość korzystania z superwizji grupowej

Listy motywacyjne oraz C.V. należy składać mailem: sekretariat@cmp.krakow.pl

lub pocztą tradycyjną na adres:

Centrum Medycyny Profilaktycznej Sp. z o.o. ul. Bolesława Komorowskiego 12,

30-106 Kraków.

 

Na aplikacji prosimy o dopisanie: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowym podawanych w dokumentach aplikacyjnych przez Centrum Medycyny Profilaktycznej Sp. z o.o., ul. B. Komorowskiego 12, 30-106 Kraków, w celu prowadzenia rekrutacji z moim udziałem.”

Jeśli chcą Państwo, abyśmy mogli przetwarzać Państwa dane także na cele rekrutacji, które będą prowadzone w przyszłości prosimy o dopisanie dodatkowo:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowym podawanych w dokumentach aplikacyjnych przez Centrum Medycyny Profilaktycznej Sp. z o.o., ul. B. Komorowskiego 12, 30-106 Kraków, w celu prowadzenia rekrutacji przyszłych z moim udziałem.”

strony –cmp.krakow.pl  psychopraca.net  pracuj.pl  jooble.org  indeed.com  wotuw.malopolska.pl

 

Krakowskie Centrum Terapii Uzależnień zatrudni psychoterapeutę do pracy w Ośrodku Psychoterapii Uzależnień i Współuzależnienia.
Rodzaj zatrudnienia do omówienia podczas rozmowy kwalifikacyjnej. Oczekiwania: doświadczenie w pracy z osobami uzależnionymi chemicznie i behawioralnie, z rodzinami osób uzależnionych oraz praca pod stałą superwizją. Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV na wskazany adres e-mail: kontakt@kstu.pl
Prosimy o wpisane w temacie e-maila: praca 

PRACA

Centrum Medycyny Profilaktycznej w Krakowie

Zatrudni specjalistę psychoterapii uzależnień

z certyfikatem wydanym przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów

Alkoholowych lub Krajowe Biuro do spraw Przeciwdziałania Narkomanii.

lub osobę w trakcie procesu certyfikacji

Listy motywacyjne oraz C.V. należy składać mailem:kadry@cmp.krakow.pl

lub pocztą tradycyjną na adres:

Centrum Medycyny Profilaktycznej Sp. z o.o. ul. Bolesława Komorowskiego 12,

30-106 Kraków.

Informacje  tel. 883-011-116

Na aplikacji prosimy o dopisanie: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie niezbędnym dla realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r. o Ochronie Danych Osobowych”.

Aktualności

KSTU ogłasza nabór chętnych do udziału w III edycji szkolenia teoretyczno- warsztatowego na rok 2023/24 dla aplikantów, którzy chcą rozwijać swoje umiejętności prowadzenia superwizji i uzyskać certyfikat RSPU.

Informujemy że Krakowskie Stowarzyszenie Terapeutów Uzależnień otrzymało akredytację na prowadzenie szkolenia specjalizacyjnego w dziedzinie psychoterapii uzależnień. Specjalizację rozpoczynamy w marcu 2024 roku dla maksymalnie 30 osób w Krakowie przy ul. Jerzmanowskiego 40. Nabór uczestników specjalizacji odbywa się jesienią 2023 poprzez wojewodów, kandydat ma prawo wyboru podmiotu szkolącego. Szczegółowe informacje na ten temat można uzyskać w biurze KSTU- Katarzyna Kocemba tel.790-464-848 oraz na spotkaniu on- line 8.09 dla zainteresowanych tą formą kształcenia Agnieszka Litwa-Janowska Kierownik jednostki specjalizacyjnej Prezes KSTU

STOWARZYSZENIE POWOLI W RAMACH PROJEKTU „OŚRODEK INTERWENCJI I TERAPII UZALEŻNIEŃ BEHAWIORALNYCH 2023” ZAPRASZA DO WSPÓŁPRACY W ZAKRESIE ORGANIZOWANIA ŚWIADCZEŃ TERAPEUTYCZNYCH ORAZ PORADNICTWA PRAWNEGO I DORADZTWA FINANSOWEGO OSOBOM UZALEŻNIONYM BEHAWIORALNIE ORAZ ICH BLISKIM

Krakowskie Stowarzyszenie Terapeutów Uzależnień otrzymało od Ministra Zdrowia akredytację na prowadzenie szkolenia specjalizacyjnego w dziedzinie psychoterapii uzależnień

 Jesteśmy jednym z pierwszych podmiotów z takimi uprawnieniami w Polsce.  https://kursy.cmkp.edu.pl/Akredytacja/Specjalizacyjne?gz=6&spe=253&woj=12

Szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie psychoterapii uzależnień skierowane jest dla osób posiadających tytuł zawodowy magistra uzyskany w zakresie: pielęgniarstwa, położnictwa, pracy socjalnej, psychologii, pedagogiki, pedagogiki specjalnej, socjologii, resocjalizacji, zdrowia publicznego, nauk o rodzinie lub na kierunku lekarskim.

Od dłuższego czasu w naszych ośrodkach mamy do czynienia z luka kadrową. Te braki wymagają pilnej interwencji całego systemu i wsparcia motywacji osób rozważających kształcenie się w tym kierunku, by zapewnić dostępność profesjonalnej pomocy pacjentom z uzależnieniami oraz ich bliskim. KSTU zabiega o dofinansowanie przyszłym specjalizantom kosztów tego szkolenia ze środków z małopolskiego budżetu.

Szkolenie, które zgodnie z harmonogramem rozpoczniemy w marcu 2024, będzie trwało 4 lata tj. do lutego 2028 roku. Specjalizacja zawiera 10 modułów, w tym 23 kursy specjalizacyjne i 8 staży kierunkowych oraz kurs specjalizacyjny jednolity. Zajęcia realizowane będą w Krakowie przy ul. Jerzmanowskiego 40, staże będą odbywać się w ośrodkach w całej Polsce, zaś wyjazdy treningowe w Bukowinie Tatrzańskiej.

Nasza jednostka otrzymała zgodę na otwarcie trzydziestu miejsc specjalizacyjnych. Zapisy odbywać się będą w okresie listopad- grudzień 2023. Rekrutacje realizowane są przez Wojewodów, a ich decyzja o ostatecznej zgodzie na udział kandydata w specjalizacji ogłoszona będzie nie później niż 15.01.2024.

Z wyrazami szacunku,                                   

             Agnieszka Litwa-Janowska

Prezes Krakowskiego Stowarzyszenia Terapeutów Uzależnień

Kierownik jednostki specjalizacyjnej

Kontakt: biuro KSTU, tel. 790 464 848 krakuz@kstu.pl

Szkolenia

2 dniowe szkolenie ”Najczęstsze uzależnienia behawioralne w praktyce terapeutycznej - zagadnienia diagnozy i terapii“

KSTU ogłasza nabór chętnych do udziału w III edycji szkolenia teoretyczno- warsztatowego na rok 2023/24 dla aplikantów, którzy chcą rozwijać swoje umiejętności prowadzenia superwizji i uzyskać certyfikat RSPU.

Informujemy że Krakowskie Stowarzyszenie Terapeutów Uzależnień otrzymało akredytację na prowadzenie szkolenia specjalizacyjnego w dziedzinie psychoterapii uzależnień. Specjalizację rozpoczynamy w marcu 2024 roku dla maksymalnie 30 osób w Krakowie przy ul. Jerzmanowskiego 40. Nabór uczestników specjalizacji odbywa się jesienią 2023 poprzez wojewodów, kandydat ma prawo wyboru podmiotu szkolącego. Szczegółowe informacje na ten temat można uzyskać w biurze KSTU- Katarzyna Kocemba tel.790-464-848 oraz na spotkaniu on- line 8.09 dla zainteresowanych tą formą kształcenia Agnieszka Litwa-Janowska Kierownik jednostki specjalizacyjnej Prezes KSTU

Kontakt

(12)6524518

Szpital Kliniczny im. dr. Józefa Babińskiego SP ZOZ ul. Babińskiego 29, 30-393 Kraków

wotuw@babinski.pl