Zaznacz stronę

Poradnia dla Osób z Problemami Alkoholowymi

Szpital Kliniczny im. Dr J. Babińskiego w Krakowie SP ZOZ
ul. Babińskiego 29, 30 – 383 Kraków

tel. 12 65 24 499 codziennie 8.00- 15.00

 

Oddział Leczenia Alkoholowych Zespołów Abstynencyjnych
(OLAZA – 5D)
Szpital Kliniczny im. Dr J. Babińskiego w Krakowie SP ZOZ
ul. Babińskiego 29, 30 – 383 Kraków

tel. 12 65 24 272
kwalifikacje do oddziału przez główną izbę przyjęć codziennie

leczenie trwa ok 10 dni,  dotyczy objawów a.z.a farmakologia, jak również –  stopniowo, gdy u pacjenta następuje poprawa stanu psychicznego, oddziaływania motywacyjne mające na celu zbudowanie motywacji do podjęcia psychoterapii Z.U.A.

 Oddział Terapii Uzależnienia od Alkoholu
(OTUA – 5C)
Szpital Kliniczny im. Dr J. Babińskiego w Krakowie SP ZOZ
ul. Babińskiego 29, 30 – 383 Kraków

tel. 12 65 24 270
kwalifikacje telefoniczne bezpośrednio dla pacjentów w poniedziałki i środy 8.00- 9.00 ( warunkiem kwalifikacji jest zachowana 10- dniowa abstynecja)

leczenie trwa 8 tygodni
składa się na nie program terapeutyczny podzielony na dwa ok. 4 tygodniowe etapy:
zajęcia psychoedukacyjne i grupa pracy nad zwiększeniem motywacji do zmiany,
grupa terapeutyczna, treningi umiejętności

Oddział dla Uzależnionych od Substancji Psychoaktywnych ze współistniejącymi zaburzeniami psychicznymi
(ORU – 7B)
tel. 12 65 24 210
kwalifikacje po umówieniu terminu.