Zaznacz stronę

KSTU informuje, że wkrótce rusza II edycja szkolenia teoretyczno- warsztatowego
na rok 2021/22 dla aplikantów, którzy chcą rozwijać swoje umiejętności prowadzenia superwizji i uzyskać certyfikat RSPU.

Dysponujemy jeszcze ostatnimi miejscami w ramach tego naboru.
Zapraszamy serdecznie.

O nas:
Krakowskie Stowarzyszenie Terapeutów Uzależnień posiada wieloletnie doświadczenie w realizacji szkoleń w dziedzinie uzależnień- aktualnie z rekomendacji KBdsPN, wcześniej opartych na akredytacji PARPA. Jako współzałożyciel Rady Superwizorów Psychoterapii Uzależnień, która powstała w 2013 r w oparciu o porozumienie czterech Towarzystw* promujemy w Polsce ideę kształcenia w superwizji oraz respektowania zasad etycznych w naszym zawodzie.

 O szkoleniu:

– szkolenie posiada akredytację Rady Superwizorów Psychoterapii Uzależnień (uchwała 1/2018 z dnia 16.08.2018), jest zasadniczą częścią pierwszej w Polsce ścieżki aplikacji superwizora (szczegóły www.radasuperwizorow.pl) w zakresie nabywania i rozwijania umiejętności prowadzenia superwizji dla osób zajmującym się psychoterapią osób uzależnionych i członków ich rodzin, umożliwiającą uzyskanie certyfikatu superwizora psychoterapii uzależnień nadawanego przez RSPU**.

 Kadra:
– superwizorzy z wieloletnią praktyką pracy superwizyjnej indywidualnej i grupowej w obszarze psychoterapii osób uzależnionych i członków ich rodzin, zespołów i w zespołach w lecznictwie uzależnień

 Adresaci:
– osoby, które zamierzają ubiegać się o certyfikat superwizora psychoterapii uzależnień RSPU i uzyskają status aplikanta (szczegółowe warunki: www.radasuperwizorow.pl)

O ramie:

– całość szkolenia obejmuje 115 godzin i zawiera osiem zjazdów w systemie piątek-sobota:.

  • 80 g. o charakterze seminaryjno- warsztatowym prowadzonych przez różnych superwizorów z kadry
  • 35 g prowadzonej przez superwizora- opiekuna grupy superwizji procesu superwizji

– zjazdy odbywać się będą z częstotliwością raz na dwa- trzy miesiące, tak, by proces rozwijania kompetencji był dostrojony do tempa nabywania przez aplikantów praktycznego doświadczenia

O możliwościach i sposobach realizacji:

Aplikanci- uczestnicy szkolenia będą mogli:

– rozwijać swoje kompetencje podczas zajęć seminaryjno- warsztatowych,

– przedstawiać i omawiać procesy i zjawiska prowadzonych przez siebie superwizji, podczas zajęć z opiekunem;

– przygotować i przedstawić pracę- esej w wybranej przez siebie tematyce z obszaru superwizji.

Zapisy na szkolenie:

Rejestracja elektroniczna- formularz: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSew2HwfKJugQ4e_j2C-hKJl3rdt6FK8wUdZgrs3pgHRr35TeQ/viewform

Dostarczenie wymaganych dokumentów do Biura KRAK-UZ

Osoby spełniające kryteria odbędą rozmowę kwalifikacyjną z Kierownikiem KRAK-UZ

 

Miejsce realizacji i kontakt: Kraków, ul. Jerzmanowskiego 40
https://kstu.pl/szkolenia-i-konferencje/superkrak-uz-krakowska-szkola-superwizorow-psychoterapii-uzaleznien/ , krakuz@kstu.pl, telefon biuro: 796 101 616

* Polskie Towarzystwo Psychoterapii Uzależnień, Krakowskie Stowarzyszenie Terapeutów Uzależnień, Polskie Towarzystwo Badań nad Uzależnieniami i Polskie Stowarzyszenie Psychoterapii Integracyjnej.

** uzyskanie certyfikatu superwizora RSPU nie jest równoznaczne z wpisem na listę superwizorów prowadzoną przez Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii

 

Krakowskie Stowarzyszenie Terapeutów Uzależnień, Kraków, ul. Jerzmanowskiego 40. https://kstu.pl/szkolenia-i-konferencje/superkrak-uz-krakowska-szkola-superwizorow-psychoterapii-uzaleznien/ , krakuz@kstu.pl, telefon biuro: 796 101 616

 

 

 

Krakowska Szkoła Psychoterapii Uzależnień KRAK-UZ ogłasza nabór do kolejnej edycji szkolenia w dziedzinie uzależnienia, które rozpocznie się w październiku 2021 r.

Szkolenie posiada rekomendację Dyrektora Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii.

Formularz rejestracyjny, informacje na temat opłat oraz harmonogram szkolenia dostępny na stronie: http://kstu.pl/szkolenia-i-konferencje/krak-uz-krakowska-szkola-psychoterapii-uzaleznien/

W imieniu Zespołu KRAK-UZ serdecznie zapraszam,
Agnieszka Litwa-Janowska

Kierownik szkoły

krakuz@kstu.pl
www.kstu.pl.