Zaznacz stronę

Oddział Terapii Uzależnienionych od Alkoholu, w tym z innymi dysfunkcjami (5C)

 

Kontakt:
30-393 Kraków ul. dr J. Babińskiego 29
Budynek WOTUW – parter, II piętro i poddasze

 

Numery telefonów:

  • Sekretariat – 012/65-24-270 czynny od poniedziałku do piątku 8.30 – 14.30
  • Dyżurka pielęgniarek – 012/65-24-269


Dni i godziny otwarcia placówki: oddział całodobowy

 

Świadczenia zdrowotne udzielane są osobom z rozpoznaniami:

    * uzależnienia od alkoholu
    * uzależnienia od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych (nie wymagających innych, specjalistycznych form leczenia)
    * uzależnienia od alkoholu ze współistniejącymi innych zaburzeń i chorób psychicznych (nie wymagających innego, specjalistycznego leczenia)
    * uzależnienia od alkoholu ze współwystępowaniem chorób somatycznych (które mogą być leczone w warunkach oddziału terapeutycznego)

Pacjenci zgłaszający się dobrowolnie przyjmowani są po uprzedniej kwalifikacji. Zasady przyjęć opisane są szczegółowo w zakładce: „Zasady przyjęć do oddziału całodobowego”, dostępnej ze strony głównej.

  Oddział przyjmuje również pacjentów w ramach sądowego zobowiązania do leczenia w warunkach stacjonarnych.
 
Leczymy także osoby nieubezpieczone.

Przy kwalifikacji na całodobowy Oddział  5C brane są pod uwagę:

    * Głębokość uzależnienia – długotrwałe ciągi, psychozy alkoholowe
    * Drastyczne konsekwencje picia
    * Krzyżowe uzależnienie – występowanie uzależnienia od alkoholu i leków uspokajających lub nasennych
    * Nieskuteczne próby terapii w innych formach leczenia
    * Potrzeba pogłębionej diagnozy – w sytuacji wielu nieskutecznych form leczenia
    * Brak dostępności do terapii w miejscu zamieszkania
    * Brak wsparcia w środowisku i potrzeba korektywnego środowiska
    


      Program Terapeutyczny
      Program terapii trwa przeciętnie 7 tygodni. Terapia obejmuje następujące metody pracy:

      1. Psychoedukacja na temat uzależnienia od alkoholu i zdrowienia
      2. Psychoterapia grupowa:

      – grupa motywacyjna (praca nad wzmocnieniem motywacji do leczenia i utrzymywania abstynencji)

      – grupa terapeutyczna (praca nad rozpoznaniem swojego uzależnienia, budowaniem tożsamości osoby uzależnionej, destrukcją alkoholową, rozpoznawaniem psychologicznych mechanizmów uzależnienia)

      – treningi umiejętności służących zdrowieniu (Trening Asertywnych Zachowań Abstynenckich, radzenie sobie z głodem alkoholowym i ze złością, planowanie i budowanie sieci wsparcia)
          o Psychoterapia indywidualna
          o Badanie i konsultacje psychiatry, w razie potrzeby także innych specjalistów, niezbędne badania diagnostyczne
          o Zajęcia dotyczące duchowości – prowadzenie przez księdza – terapeutę
          o Inne techniki terapeutyczne np. psychorysunek, collage
          o Spotkania społeczności
          o Spotkania absolwentów oddziału.

Kadra:

Monika Noga – kierownik oddziału, specjalista psychiatra, w trakcie programu szkoleniowego w zakresie specjalisty psychoterapii uzależnień,

Alicja Wrotniak – specjalista psychiatra

Baeta Kucia – specjalista psychiatra

Teresa Dźwigał – specjalista psychiatra

Jacek Kraus – psycholog,  specjalista psychoterapii uzależnień

Agnieszka Mądry – psycholog,  specjalista psychoterapii uzależnień

Stefania Harasiewicz – mgr pielęgniarstwa, w trakcie programu szkoleniowego w zakresie specjalisty psychoterapii uzależnień

Angelika Kołodziej – psycholog kliniczny, specjalista psychoterapii uzależnień

Monika Wojtas – pedagog, specjalista psychoterapii uzależnień

Renata Strój – pedagog, specjalista psychoterapii uzależnień

Mieczysław Łuksza –  instruktor terapii uzależnień,

Joanna Korona –  instruktor terapii uzależnień,

Dorota Smondek-Siemienkiewicz – pedagog, specjalista psychoterapii uzależnień,

Danuta Gajda – pedagog, specjalista psychoterapii uzależnień,

Agnieszka Krok-Stanek – pedagog,  specjalista psychoterapii uzależnień,

Agnieszka Staroszczyk – pedagog, specjalista psychoterapii uzależnień,

Agnieszka Hess – pedagog, specjalista psychoterapii uzależnień,

Paulina Kania – pedagog, specjalista psychoterapii uzależnień,

Luiza Leszczyńska – psycholog, specjalista psychoterapii uzależnień,

Michał Bołdyzer – w trakcie programu szkoleniowego w zakresie instruktora terapii uzależnień,

Mirosław Żak – duszpasterz trzeźwości, kapelan

Krystyna Bałdys – sekretarka medyczna,

Beata Tomana – sekretarka medyczna,

Jolanta Hanusiak – sekretarka medyczna,

Maria Dutkiewicz – pielęgniarka oddziałowa