Zaznacz stronę

Wojewódzki Ośrodek Terapii
Uzależnienia i Współuzależnienia
w Krakowie

Szpital Kliniczny im dr. Józefa Babińskiego w Krakowie

Informacje ogólne o WOTUW

Leczenie w WOTUW

Informacje o uzależnieniach

Lista Placówek

Oferty pracy

Aktualności

Szkolenia

Oddziały

Poradnia

Biuro WOTUW

Kontakt

(12)6524518

Szpital Kliniczny im. dr. Józefa Babińskiego SP ZOZ ul. Babińskiego 29, 30-393 Kraków

wotuw@babinski.pl